Era Games

Secrets of Pangea is een combinatie van een massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) en een gameplatform voor skill games. Wekelijkheid en fantasie lopen op een unieke wijze door elkaar heen en spelers kunnen zich in hoge mate met hun alter ego identificeren.