Betaprocess

Betaprocess ontwikkelde een techniek om het vergistingsproces van biomassa ten behoeve van biogas en bio-ethanol, sneller en efficiënter te laten verlopen waardoor hogere opbrengsten en een beter rendement kunnen worden gerealiseerd. In de 'pre-proces' installatie (geen vergister!) breken de in biomassa aanwezige macrostructuren in slechts een fractie van een seconde af. Hierdoor wordt dit deel van de hydrolysefase van het vergistingsproces feitelijk tot nul gereduceerd. Normaal gesproken neemt dit zo’n 10 tot 15 dagen in beslag.

Het ontstaan van het idee

Betaprocess is een pre-proces installatie die eenvoudig in bestaande productieprocessen of ontwikkelingsplannen kan worden geïntegreerd. Het is een gepatenteerde techniek waarbij de hydrolysefase van vergistingsprocessen sterk wordt verkort. Dit levert potentiele besparingen op, zoals op transportkosten, wanneer de gewassen en halfproducten direct op het erf worden verwerkt tot hoogwaardige eindproducten als bio-gas, bio-ethanol of bio-grondstoffen voor de chemische industrie. Daarnaast is het de verwachting dat Betaprocess het mogelijk maakt om op termijn tot een rendabele extractie van hoogwaardige bio-componenten te komen. Betaprocess brengt zo een rendabele bio-based economy een stuk dichterbij.

De start bij InnoGo!

Betaprocess is door InnoGo! ondersteunt met financiering en toegang tot het netwerk. InnoGo! heeft de ondernemers via het programma op meerdere manieren kunnen helpen, o.a. door te fungeren als sparringspartner en verbinder met het netwerk. 

Toekomst

Betaprocess is op zoek naar financiers, investeerders en klanten die het concept willen afnemen. Ze zien gedegen kansen voor het concept binnen het MKB en brengen er een rendabele bio-based economie een stuk dichterbij mee.

Lees meer op www.betaprocess.eu