Aanjaagprogramma Innovatie


Toeristische ondernemers inspireren om te innoveren

Impuls heeft gewerkt aan een programma met samenhangende activiteiten gericht om toeristische ondernemers te ondersteunen en inspireren om te innoveren. Er wordt een pakket ontwikkeld met verschillende individuele en collectieve activiteiten en instrumenten. De inhoud van dit pakket wordt samen met de sector gedefinieerd, om zo te komen tot activiteiten die aansluiten bij de behoeften van specifieke doelgroepen

Resultaten 2016

Impuls heeft in 2016 samen met Kenniscentrum Kusttoerisme zeven innovatiebijeenkomsten gehouden met ondernemers uit de sectoren campings, mini-campings, hotels, bungalowverhuur, dagattracties, daghoreca en detailhandel. Hierin is gezamenlijk nagedacht over de specifieke innovatie-opgaven per sector. Vanuit deze bijeenkomsten zijn innovatievragen en thema’s gedefinieerd voor het aanjaagprogramma. Voor de eerste vijf thema’s wordt in 2017 een passende aanpak met activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.