Innovatievouchers verblijfsrecreatie voor ondernemers in Noord-Beveland

Ondernemers in de verblijfsrecreatie in de gemeente Noord-Beveland met innovatieve plannen voor hun bedrijf kunnen gebruik maken van innovatievouchers. Hiermee kunnen ze hulp krijgen bij het zetten van de volgende stappen in de ontwikkeling van hun bedrijf. Aanvragen kunnen worden ingediend, zolang budget beschikbaar is. 

Innovatievouchers verblijfsrecreatie 

Het doel van de innovatievoucher is om ondernemers binnen de verblijfsrecreatie te ondersteunen bij een innovatievraag. De voucher voorziet in een financiële bijdrage van 50% van de kosten (tot maximaal € 5.000,-) voor het inhuren van een externe adviseur die (een deel van) de innovatievraag kan beantwoorden. De innovatievragen kennen verschillende thema’s zoals duurzaamheid, vernieuwende product/markt combinaties, herstructeringsplannen, uitbreidingsplannen en de ontwikkeling van toekomstvisies voor het bedrijf.

Inhuren expertteam

Naast de innovatievouchers, bestaat ook de mogelijkheid om een expertteam in te zetten. Hierbij wordt in plaats van inhuren van één adviseur, een team van meerdere specialisten waaronder (ruimtelijke) vertegenwoordiging vanuit de gemeente, gelijktijdig ingezet tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf waarbij integraal advies tot stand komt met als resultaat een samenhangend kwaliteitsplan. 

Hoe werkt het?

Dit begint met een intakegesprek door Impuls en HISWA-RECRON waarin de uitdaging voor het bedrijf besproken wordt. Afhankelijk van de vraag kan een innovatievoucher worden ingezet. Dit is een financiële bijdrage, van maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 5.000,-. Hiermee kan een externe expert expertise worden ingehuurd. Bijvoorbeeld een toeristisch adviseur die kan helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk inrichtingsplan kan maken. Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde nieuwe ontwikkeling van het bedrijf bijdraagt aan kwaliteitsverbetering.

Inschrijving staat open voor alle verblijfsrecreatieve ondernemers binnen de gemeente Noord-Beveland.

 

Voorwaarden

  • De voucher is een financiële bijdrage van 50% (tot maximum van € 5.000) van de kosten voor extern advies; de andere helft van de kosten moet door het bedrijf zelf worden gefinancierd.
  • Uitbetaling van de voucher-bijdrage geschiedt na afloop van het traject.
  • De regeling staat open voor verblijfsrecreatieve ondernemers gevestigd in de gemeente Noord-Beveland.
  • Er geldt een open inschrijving.
  • Elk bedrijf kan maximaal één voucher aanvragen.
  • Vouchers worden toegekend tot het beschikbare budget is uitgeput.
  • Vouchers zijn bedoeld voor innovatieve plannen (reguliere bedrijfsvoering is uitgesloten), rekening houdend met de uitgangspunten van de Zeeuwse kustvisie.
  • Bij toegekende voucher verplicht ondernemer zich te voldoen aan een aantal communicatie voorwaarden, waaronder medewerking aan een evaluatie van het traject en uitdragen van deze ervaring aan andere ondernemers.

Bekijk hier de pdf criteria en voorwaarden innovatievoucher verblijfsrecreatie Noord-Beveland.

Aanvragen voucher

Ben je actief in de verblijfsrecreatie in de gemeente Noord-Beveland en wil je innoveren? Of loop je tegen een kwestie aan die al jaren de groei van je bedrijf in de weg staat? Meld je dan nu aan voor een intakegesprek voor de innovatievouchers. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact op met Kim Provoost, onderaan de pagina.