Waterverduurzaming Camping Olmenveld

Ecologische footprint verkleinen

Camping Olmenveld wil haar ecologische footprint verkleinen en energieneutraal worden. De afgelopen jaren heeft eigenaar Jos Westerbeke de eerste stappen gezet, zoals het plaatsen van een bronpomp, het werken aan de waterzuivering en het plaatsen van zonnecollectoren en LED verlichting. 

CO2-reductie van 38%

Met de lening van het fonds investeert Jos in een bassin goed voor een buffering van ca 20.000 m3. Het regenwater in het bassin en het afvalwater van de camping worden gezuiverd en zijn daarna beschikbaar voor omliggende akkerbouw.  Het gaat hier naar verwachting om 65.000 m3 water. Dat zorgt niet alleen voor een flinke besparing aan leidingwater, maar ook voor een CO2-reductie van ca 38%. Hiermee draagt Jos bij het maatschappelijke doel van Zeeland om CO2 uitstoot te verminderen. 

Met de plannen voor de verduurzaming van het watergebruik waren we al bezig. Maar met de lening van het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland kunnen we de plannen versnellen. Dat is heel waardevol voor het bedrijf.

Jos Westerbeke, eigenaar van Camping Olmenveld

Maak gebruik van het fonds

Ontdek of het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland ook voor jouw bedrijf een uitkomst biedt. Lees meer over de mogelijkheden en ga in gesprek met de fondsmanager. 

 

Jos Westerbeke bij de waterbuffer