Zeeuws InvesteringsFonds

Voor jonge ondernemers met een nieuw product, proces of dienst

Wat is het?

De financiële investering per participatie ligt globaal tussen 200.000 en 1 miljoen euro. De investering wordt in de vorm van aandelenkapitaal beschikbaar gesteld, met in uitzonderlijke gevallen een deel als achtergestelde lening.

Voor wie is het?

Het Zeeuws InvesteringsFonds investeert in jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of dat binnen maximaal twee jaar gaan doen.

Wat bieden we?

Het Zeeuws InvesteringsFonds investeert niet alleen door de inbreng van kapitaal, maar ook door het beschikbaar stellen van kennis, kunde en netwerken van aandeelhouders en het fondsmanagement. Het Zeeuws InvesteringsFonds is actief betrokken bij het participaties en rekenent zich medeverantwoordelijk voor het succes van iedere onderneming.

De slagingskans van ondernemingen waarin het Zeeuws InvesteringsFonds participeert wordt aanzienlijk vergroot. Dit leidt tot succesvolle ondernemingen die een grote financiële waarde hebben.

Impuls, Stichting ZIGZAG en een aantal private investeerders zijn aandeelhouders van het Zeeuws InvesteringsFonds.

Meer informatie

Voor verdere informatie en een overzicht van de toelatingscriteria gaat u naar www.zeeuwsinvesteringsfonds.nl