Zeeland Financial Matching: Vouchers voor financieringsaanvragen

Wat is het?

Zeeland Financial Matching (Zeeland FM) is een vouchersysteem met het doel om ondernemers te helpen bij het realiseren van financiering. Toegang tot financiering is cruciaal voor het mkb om kansen te ontplooien waardoor ze kunnen groeien. Echter door veranderingen in de financieringsmarkt is het voor ondernemers vaak moeilijk om daadwerkelijk aan externe financiering te komen.

Voor wie is het?

Zeeland FM is bedoeld voor Zeeuwse mkb bedrijven met een financieringsbehoefte. Deze bedrijven moeten de intentie hebben om hun markt- en concurrentiepositie te willen verbeteren.  

Wat bieden we?

De hulp van een financieel specialist kan een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van een financiering of subsidie. Met een goede weergave van de cijfers en een strategische onderbouwing worden plannen eerder gehonoreerd. Zeeland FM vergoedt 50% van de kosten voor het inhuren van een financieel specialist tot een maximum van €2.500,-. Indien de financieringsbehoefte hoger dan €750.000,- is, is de maximale voucherbijdrage €5.000,-.

De bijdrage van Zeeland FM moet de drempel verlagen om een financieel specialist in te schakelen en hiermee je financieringsaanvraag te versterken.

Terugbetalingsregeling

Als je financiering hebt opgehaald, geldt een terugbetalingsregeling. De terug ontvangen middelen worden ingezet om andere Zeeuwse ondernemers te helpen. Voor de terugbetalingsregeling geldt de volgende staffel:
 

Financiering tot en met € 750.000,- 50% van de Zeeland FM bijdrage
Financiering boven € 750.000,- 75% van de Zeeland FM bijdrage

 

Interesse?

Neem dan contact op met Jordi Suurmond. 
T: 06 13 75 40 74
E: jordisuurmond@impulszeeland.nl
 

 

Zeeland FM is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en Impuls Zeeland