Aan de slag de toekomst van je bedrijf 

Ondersteuning bij planvorming toeristische bedrijven

De afgelopen maanden zijn voor de Zeeuwse toeristische bedrijven zwaar geweest. De coronacrisis heeft er toe geleid dat de sector voor grote uitdagingen staat. En ook de toekomst is minder zeker. Je herkent het vast als ondernemer, investeringsruimte is voor een groot deel verdwenen waardoor  toekomstplannen worden uitgesteld of komen stil te liggen. Toch is het juist nu  belangrijk om te blijven vernieuwen en investeren zodat je kan blijven inspelen op de wensen van toekomstige gasten. Daarmee bouwen we samen aan een prachtige toeristische bestemming Zeeland. Maar hoe doe je dit dan? 

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) ondersteunt bedrijven die juist nu aan de slag gaan met nieuwe plannen. Vanaf nu kun je als toeristische ondernemer gebruik maken van een planvorming voucher van maximaal € 25.000,-. Deze vouchers zijn specifiek voor het ontwikkelen van toekomstplannen. Deze vouchers zijn onderdeel van het ‘Aanjaagprogramma innovatie toerisme’ van Impuls, gericht op inspiratie, ondersteuning en financiering voor toeristische bedrijven in Zeeland. 

Vouchers voor externe expertise en onderzoek

Je kunt als toeristische ondernemer de voucher voor integrale planontwikkeling inzetten om externe expertise, onderzoeken en businesscase ontwikkeling te financieren. In de plannen moeten thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie maar ook businesscase ontwikkeling conform de uitgangspunten van de provinciale Kustvisie centraal staan. Realisatie van de ontwikkelde plannen valt buiten deze voucherregeling. Het gaat dus om de planvormingsfase.

Lees de voorwaarden van de vouchers >>

Interesse?

Momenteel zijn alle planvorming vouchers vergeven. 

De vouchers worden mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en uitgevoerd door Impuls Zeeland.