Synchromodaal Transport

Synchromodaal Transport is multimodaal vervoer waarbij de verlader de beschikbare vervoermiddelen naast elkaar inzet, of de beslissing over de inzet van de vervoersmiddelen aan een dienstverlener overlaat. Die kiest, binnen afgesproken grenzen, welk vervoermiddel voor welk traject gebruikt wordt. De goederen komen op de afgesproken tijd aan op de bestemming, waarbij de vervoerswijze – spoor, weg, binnenvaart, short sea, buisleidingen – niet meer uitmaakt. Zo worden goederenstromen optimaal gebundeld en wordt de beschikbare capaciteit beter benut, wat leidt tot duurzamer en vaak goedkoper transport.

Bundelen Lading

Zeeland Connect werkt met het project Synchromodaal Transport aan het opstarten en onderhouden van regionale netwerken van verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners met als doel om ladingstromen te bundelen, modal shift te bewerkstelligen en daardoor de Zeeuwse logistiek te versterken.

Door in te zetten op Synchromodaal Transport, bespaart het bedrijfsleven miljoenen wegkilometers. Dat is in ieders voordeel: voor verladers, logistieke dienstverleners en de maatschappij. Samenwerking met initiatieven in andere regio’s is hierin van groot belang en hierin werkt Zeeland Connect nauw samen met Lean & Green Offroad van de Topsector Logistiek.

Betrokken partijen

Verladers Arcelor-Mittal, De Hoop, DOW Benelux, Heros, ICL-IP, Ovet, Vlaeynatie, Yara, HZ University of Applied Sciences, Impuls Zeeland, Zeeland Seaports.