OPZuid 2014-2020

De provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben in samenwerking met het Rijk  een innovatieprogramma opgesteld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven: het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid). Een groot deel van de financiering van het programma is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Naast Europa dragen ook de zuidelijke provincies en het Rijk bij.

Programma 1B1: Versterking innovatiesystemen

Het doel van programmaprioriteit 1B1 Systeemversterking is het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers vanuit in dit geval de nationale topclusters Logistiek en Maintenance. Daarbij speelt het MKB een grote rol. De openstelling binnen het thema Logistiek is gericht op de specifieke deelthema's smart logistics en sustainable, circulair logistics. Voor Maintenance zijn dit de deelthema's Condition based en predictive maintenance, composiet en stimulatie en robotica.
 

Subsidie

Er kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem vanuit de nationale topclusters Logistiek en Maintenance en de benoemde deelthema's.

Publicatie subsidieregeling en openstelling programma

De OP-Zuid subsidieregeling vindt u op www.stimulus.nl/opzuid/ en de websites van de programmapartners. Projectaanvragen kunnen vanaf 3 december 2018, 9.00 tot en met 7 juni 2019 worden ingediend.

Meer informatie

Factsheet OPZuid 1B1 thema Maintenance
Factsheet OPZuid 1B1 thema Logistiek

Kijk hier voor de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.