Link2Innovate

2 miljoen voor koppelen van technostarters aan draagkrachtige bedrijven

Starters worden vaak geconfronteerd met de zogenaamde valley of death, ook in de grensregio van Vlaanderen en Nederland. Over een innovatief product beschikken betekent niet dat je erin slaagt om dat snel en efficiënt in de markt te zetten. De (kwetsbare) starter is vaak onervaren in netwerken en heeft niet voldoende middelen ter beschikking.

Interreg Vlaanderen Nederland

Het Interreg project Link2Innovate wil via coaching en samenwerking MKB’ers in de grensregio helpen om de zogenoemde valley of death te trotseren, door technostarters te linken aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties aan de andere kant van de grens. Ook attendeert Link2innovate grotere organisaties die op zoek zijn naar een innovatie op het bestaan van een relevante start-up in het buurland.

Wat houdt de hulp in? 

Kenniswerf Zeeland en de andere 7 Nederlandse en Vlaamse projectpartners (starterscentra en incubators) helpen enerzijds technostarters aan launching customers, en anderzijds grote bedrijven aan innovaties bij starters. De hulp die geïnteresseerde (en draagkrachtige) bedrijven de starter kunnen bieden bij experimentele ontwikkeling, zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling, zorgt ervoor dat het product of de dienst voldoende zuurstof krijgt om succesvol te evolueren. Daarnaast kunnen de starters een beroep doen op coaching zodat hun innovatie efficiënt en vlot in de markt gezet kan worden.

Het totale budget voor Link2Innovate bedraagt een kleine 2 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft wordt bijgedragen door Interreg.

Voor wie? 

De focus ligt op starters die actief zijn met sleuteltechnologieën zoals o.a. micro- en nano-elektronica, fotonica, industriële biotechnologie, nanotechnologie of geavanceerde fabricagesystemen en –processen. Het werkgebied is de gehele Nederlands/Vlaamse grensregio, dus Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en de Vlaamse provincies.

Link2Innovate loopt nog tot 31 maart 2019.

Cases

Met de steun Link2Innovate begeleidt Impuls een drietal cases:

Case1: Senseradar

De Senseradar betreft een innovatieve sensor die contactloos lichaamsfuncties kan meten. Binnen het project zal een Vlaamse partner uit de retailsector input geven voor de gebruikerswensen voor deze sensor en zullen tevens eerste testen plaatsvinden van het prototype bij de partner. 

Case2: Preformwork

Pre-formwork ontwikkelt EPS-bekistingen voor de bouw. Bekistingen worden gebruikt in de bouw als hulpmiddel om beton te storten. Bekisting wordt normaal van hout gemaakt. In Nederland zijn de eerste testen met EPS-bekisting succesvol doorlopen. Een prototype test op een Vlaams bouwproject was minder succesvol. De EPS-bekisting bleek niet gebruikt te kunnen worden in samenwerking met spanbeton. In dit project zal de EPS-bekisting aangepast worden en zal het prototype getest gaan worden. Het partnerbedrijf is een Vlaamse onderneming die actief is in bekistingswerken. Binnen het Link2Innovate project zal dit partnerbedrijf feedback en input geven aan Pre-formwork ten aanzien van specificaties en gebruikerswensen. Ook zal het bedrijf faciliteren voor een producttest.

Case3: MVH logistics en stuwadooring

Het Nederlandse bedrijf MVH heeft veel ervaring in het laden en lossen van (zee)containers en uitvoeren van logistieke processen. Het partnerbedrijf, Katoen Natie, is één van de belangrijkste verladers in Antwerpen.
MVH ontwikkelt een robot die autonoom de inhoud van (zee)containers kan laden en lossen. De robot is innovatief, omdat deze robot zelfstandig, kostenefficiënt en snel de inhoud van containers op pallets kan stapelen. Na het positioneren van de robot voor de container gaat de robot zelfstandig de container lossen. MVH werkt samen met een Vlaams partnerbedrijf uit de robotica, om in 2018 tot een eerste prototype van de robot te komen.
Binnen het Link2Innovate project zal Katoen Natie feedback en input geven aan MVH ten aanzien van specificaties en gebruikerswensen. Ook zal Katoen Natie faciliteren voor een producttest.