Innovatievouchers verblijfsrecreatie voor ondernemers in Tholen

Ben jij een ondernemer in de verblijfsrecreatie in gemeente Tholen? En heb jij innovatieve plannen voor je bedrijf? Dan kan jij gebruik maken van de innovatievouchers. 


Innovatievouchers verblijfsrecreatie 

Het doel van de innovatievoucher is om ondernemers binnen de verblijfsrecreatie in Tholen te ondersteunen bij hun innovatievraag. De innovatievragen kunnen over verschillende thema's gaan, zoals duurzaamheid, vernieuwende product/markt combinaties, herstructureringsplannen, uitbreidingsplannen en de ontwikkeling van toekomstvisies voor het bedrijf.

Inhuren expertteam

Naast de innovatievouchers, bestaat ook de mogelijkheid om een expertteam in te zetten. Hierbij wordt in plaats van inhuren van één adviseur, een team van meerdere specialisten waaronder (ruimtelijke) vertegenwoordiging vanuit de gemeente, gelijktijdig ingezet tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf waarbij integraal advies tot stand komt met als resultaat een samenhangend kwaliteitsplan. 

Hoe werkt de voucher?

Het begint met een gesprek waarbij Impuls Zeeland samen met HISWA-RECRON kijkt naar de mogelijkheid voor een innovatievoucher. Het is afhankelijk van de innovatievraag of een voucher wordt ingezet of een maatwerkadvies. Als de voucher is toegekend, is deze in te zetten voor externe expertise bijv. een toeristisch adviseur die helpt bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk inrichtingsplan maakt. Het uitgangspunt voor de vouchers is dat de ontwikkelingen bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het bedrijf. 

De inschrijving staat open voor alle verblijfsrecreatieve ondernemers binnen gemeente Tholen. 

Voorwaarden innovatievoucher Tholen

  • De voucher is een financiële bijdrage van 50% (tot maximum van € 5.000) van de kosten voor extern advies; de andere helft van de kosten moet door het bedrijf zelf worden gefinancierd
  • Uitbetaling van de voucher-bijdrage geschiedt na afloop van het traject
  • De regeling staat open voor verblijfsrecreatie ondernemers gevestigd in de gemeente Tholen
  • Er geldt een open inschrijving 
  • Elk bedrijf kan maximaal één voucher aanvragen
  • Vouchers worden toegekend tot het beschikbare budget is uitgeput
  • Vouchers zijn bedoeld voor innovatieve plannen (reguliere bedrijfsvoering is uitgesloten), rekening houdend met de uitgangspunten van het provinciaal en gemeentelijk beleid op het gebied van verblijfsrecreatie
  • Duurzaamheid en Thools DNA (o.a. eigenheid & authenticiteit) zijn belangrijke randvoorwaarden voor toekenning van de voucher
  • Bij toegekende voucher verplicht ondernemer zich te voldoen aan een aantal communicatie voorwaarden, waaronder medewerking aan een evaluatie van het traject en uitdragen van deze ervaring aan andere ondernemers

Lees meer over het project en de gestelde voorwaarden. 

Aanvragen voucher

Ben je actief in de verblijfsrecreatie in de gemeente Tholen en wil je innoveren? Of loop je tegen een kwestie aan die al jaren de groei van je bedrijf in de weg staat? Neem contact met ons op en ontdek welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf. Contact opnemen kan met Kim Provoost, kimprovoost@impulszeeland.nl

Terug naar het innovatievoucher overzicht