Innovatievouchers voor ondernemers in Schouwen-Duiveland

Ben jij een ondernemer in de verblijfsrecreatie, horeca, watersport, dagrecreatie in gemeente Schouwen-Duiveland? En heb jij innovatieve plannen voor je bedrijf? Of wil je aan de slag met circulair ondernemen of verduurzaming van het bedrijf? Dan kan jij gebruik maken van de innovatievouchers. 


Innovatievouchers toeristische sector

De innovatievouchers zijn ontwikkeld om ondernemers binnen de verblijfsrecreatie te ondersteunen bij een innovatievraag. Het gaat hier om innovatievragen over diverse thema's, zoals duurzaamheid, vernieuwende product/markt combinaties, herstructeringsplannen, uitbreidingsplannen en de ontwikkeling van toekomstvisies voor het bedrijf. 

Gemeente Schouwen-Duiveland biedt niet alleen ondernemers in de verblijfsrecreatie innovatievouchers aan. Ook ondernemers uit de horeca, watersport of dagrecreatie die aan de slag willen met circulariteit of verduurzaming binnen hun bedrijf, komen in aanmerking voor een voucher. 

Maatwerkadvies via expertteam

Ondernemers kunnen naast de innovatievouchers ook ondersteuning krijgen in de vorm van maatwerkadvies. Hierbij wordt niet één adviseur ingehuurd, maar stellen we een team van meerdere specialisten samen die tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf een integraal advies ontwikkelen met als resultaat een samenhangend kwaliteitsplan. 

Hoe werkt de voucher?

Het begint met een gesprek waarbij Impuls Zeeland samen met HISWA-RECRON kijkt naar de mogelijkheid voor een innovatievoucher. Het is afhankelijk van de innovatievraag of een voucher wordt ingezet of een maatwerkadvies. Als de voucher is toegekend, is deze in te zetten voor externe expertise bijv. een toeristisch adviseur die helpt bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk inrichtingsplan maakt. Het uitgangspunt voor de vouchers is dat de ontwikkelingen bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het bedrijf. 

De inschrijving staat open voor alle ondernemers binnen de verblijfsrecreatie, horeca, watersport en dagattracties binnen gemeente Schouwen-Duiveland. 

Voorwaarden innovatievouchers Schouwen-Duiveland

  • De voucher is een financiële bijdrage van 50% (tot maximum van € 5.000) van de kosten voor extern advies; de andere helft van de kosten moet door het bedrijf zelf worden gefinancierd.
  • Uitbetaling van de voucher-bijdrage geschiedt na afloop van het traject.
  • De regeling staat open voor toeristische ondernemers gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland.
  • Er geldt een open inschrijving.
  • Elk bedrijf kan maximaal één voucher aanvragen.
  • Vouchers worden toegekend tot het beschikbare budget is uitgeput.
  • Vouchers zijn bedoeld voor innovatieve plannen (reguliere bedrijfsvoering is uitgesloten), rekening houdend met de uitgangspunten van de Zeeuwse kustvisie.
  • Bij toegekende voucher verplicht ondernemer zich te voldoen aan een aantal communicatie voorwaarden, waaronder medewerking aan een evaluatie van het traject en uitdragen van deze ervaring aan andere ondernemers.

Lees alle informatie en voorwaarden nog eens na in het pdf over de innovatievouchers van gemeente Schouwen-Duiveland.

Aanvragen voucher

Wil jij weten of de innovatievouchers iets voor jouw kunnen betekenen? Neem contact op met Kim Provoost via kimprovoost@impulszeeland.nl en meld je aan voor een intakegesprek.

Terug naar het innovatievoucher overzicht