InnoGo!

Voor innovatieve starters

InnoGo! is sinds 2009 een krachtig programma voor innovatieve ondernemers in Zeeland, gericht op op starters en mkb’ers met een nieuw product of proces. De toegevoegde waarde die InnoGo! biedt betreft het verbinden van partijen (netwerk), advies en het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden. 

Wat biedt InnoGo!

  • Financiering: Persoonlijke lening tot maximaal € 50.000,-.
  • Advies/begeleiding: Intensieve begeleiding van een InnoGo! adviseur die wijst op valkuilen en succesfactoren.
  • Netwerk: Toegang tot het omvangrijke netwerk met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen van Impuls.

Toelichting lening voorwaarden

De InnoGo! lening betreft een persoonlijke lening tegen zachte voorwaarden:

  • Eerste 2 jaar aflossings- en rentevrij.
  • Daarna in 12 maanden aflossen in gelijke delen.
  • Vanaf het 3e jaar 5% rente.
  • Vervroegd aflossen is boetevrij toegestaan.
     

Vanuit InnoGo! kunnen persoonlijke leningen verstrekt worden voor octrooi onderzoek, prototype ontwikkeling, commercieel en technisch haalbaarheidsonderzoek, bedrijfshuisvesting en externe begeleiding. De maximale lening bedraagt  €50.000,--. Let op! Het betreft een lening welke terugbetaald dient te worden, ook als onverhoopt blijkt dat uw idee/ uitvinding geen commercieel succes blijkt te worden.

Toelatingsproces

Toelating tot het programma en toekenning van een eventuele lening vindt plaats door een screeningcommissie. Deze screeningcommissie bestaat uit een panel van deskundigen uit het bedrijfsleven. In overleg met de InnoGo! projectmanager wordt eerst gekeken of de innovatie past binnen het InnoGo! programma. Vervolgens wordt een datum ingepland om de case te presenteren aan de InnoGo! screeningcommissie. De commissie komt om de paar weken bij elkaar. De InnoGo! commissie besluit over uw toelating tot InnoGo! en onder welke voorwaarden geleend kan worden. De aan te leveren documenten worden afgestemd met de InnoGo! projectmanager. Bent u een starter dan volstaat veelal een eenvoudige presentatie van uw idee, Lean Model Canvas en uw CV. Bij hogere lening bedragen en bij ondernemers die al een eind op weg zijn in het ontwikkelproces, wordt dikwijls wat meer informatie gevraagd. Te denken aan een businessplan en bijvoorbeeld jaarcijfers. De InnoGo! projectmanagers kunnen u desgewenst ondersteunen bij de voorbereiding.

Financiers

Het InnoGo! programma wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en gesponsord door Stichting ZigZag en de Rabobank.