Economic Board Zeeland

Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.

De gezamenlijke ambitie is economische groei door innovatie en samenwerking aan te jagen. Daarbij ligt de focus op de sectoren en thema’s die passen bij ons land in zee: havens & logistiek, industrie & maintenance, agro & food, vrije tijdseconomie en energie. Daarnaast zal ook aandacht uitgaan naar het vestigingsklimaat.

Strategische ontwikkelingen

De Economic Board Zeeland zal daarbij vooral over strategische/langere termijn ontwikkelingen nadenken en heeft invloed op uit te zetten ‘tenders’ voor de zogeheten aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling. Hiervoor kunnen dan concrete projecten worden ingediend die beoordeeld zullen worden door een onafhankelijke deskundigencommissie. Daarnaast volgen we actief de voortgang van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal Zeeland.

Samenstelling Economic Board Zeeland

Voorzitter van de Board is Eric de Ruijsscher van H4A. Vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn 14 vertegenwoordigers gevraagd die in verbinding staan met de sterke Zeeuwse sectoren en goed bekend zijn met andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Zeeland, zoals met het Delta Region Netwerk en Campus Zeeland. De overheden worden vertegenwoordigd via 3 gemeentelijke deelnemers, 2 namens de Provincie en 1 namens het Rijk. De directeur van Impuls Zeeland is als adviseur ook lid van de Economic Board Zeeland.

Meer informatie

Kijk op economicboardzeeland.nl