Duurzaam Toeristennet Zeeland: onderdeel registratie & validatie

Digitale afhandeling vervoerbewijzen

Onderdeel van de uitdaging op het gebied van toeristisch vervoer is digitale afhandeling van vervoersbewijzen voor het vaak kleinschalig vervoer wat niet aangesloten is bij de OV-chipkaart. Daar waar de toerist vaak ook onbekend is met de OV-chipkaart.

Koppeling tussen vervoersvormen en evenementen

Impuls heeft zich samen met de Provincie Zeeland in 2016 gebogen over de kansen en mogelijkheden om te komen tot een digitaal platform waar digitale vervoersbewijzen te verkrijgen zijn. Maar waar ook koppelingen te maken zijn tussen de diverse vervoersvormen en evenementen en deze te boeken zijn met één ticket. Onderzoek heeft ons de wetenschap gebracht dat een en ander mogelijk en kansrijk is. Eind 2016 is een verkenning uitgezet naar wie een dergelijk platform zou kunnen beheren. Op dit moment wordt er onderzocht of VVV in combinatie met serviceproviders een werkbare case kan opleveren. In 2017 wordt bekend of en welke vervolgstappen gezet zullen worden.