Barge Connect

In Barge Connect werken publieke en private partijen samen om de tankvaart in de Zeeuwse regio te optimaliseren. Het gaat daarbij om de binnenvaart. In eerste instantie ligt de focus op het beter benutten van wacht- en ligplaatsen. Het unieke van de aanpak is dat verladers, vervoerders, vaarwegbeheerder en haven hier samen optrekken om concrete problemen op te lossen door sneller en vaker informatie uit te wisselen. Het gaat om het voorkomen van piekbezetting van wacht- en ligplaatsen. Verkend wordt of planningen van transport en afhandeling beter op elkaar zijn af te stemmen door meer data te delen.

Beter benutten vaarwegen

Doel van dit project is in eerste instantie het beter benutten van de bestaande capaciteit van lig- en wachtplaatsen van de Zeeuwse binnenvaartcorridor. Het resultaat is een beter voorspelbare en betrouwbare vervoersmodaliteit en meer veiligheid op de vaarweg. Tegelijkertijd versterkt het initiatief de samenwerking tussen de vaarwegbeheerder (Rijkswaterstaat), de haven (Zeeland Seaports), de bedrijven (o.a. Zeeland Refinery en Dow Benelux) en de vervoerders (Koninklijke BLN-Schuttevaer). Ook de HZ University of Applied Sciences participeert. Provincie Zeeland maakt het initiatief mogelijk. Vanuit Zeeland Connect wordt aangestuurd op het aansluiten van meer (Zeeuwse) programmapartners. Ambitie is om aansluiting te zoeken bij landelijke logistieke projecten en initiatieven in andere regio’s. De gedachte is dat door de ontstane samenwerking tussen havens, vervoerders, verladers en vaarwegbeheerder meer pilots zijn uit te voeren die de logistieke keten verder optimaliseren. Zo kan Zeeland zich profileren als proeftuin voor logistieke innovaties. Deze community vorming draagt bij aan gezamenlijke commitment en ondernemerschap voor de Zeeuwse regio.

Betrokken partijen

Betrokken partijen Dow Benelux, Zeeland Refinery, Koninklijke BLN-Schuttevaer, HZ University of Applied Sciences, NV Economische Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports.