ISHY: Hybride schepen 

Interreg 2-seas ISHY

Het door Interreg 2-seas programma gefinancierde project ISHY: Hybride schepen (ISHY), gaat concrete toepassingen van hybride en waterstoftechnologieën in schepen en havens demonstreren om de CO2-uitstoot in deze sector te doen dalen. Impuls is binnen dit project zowel betrokken bij de ombouw van binnenvaartschip Vera Cruz naar een waterstof-elektrische aandrijving, als bij de ontwikkeling van bunkerinfrastructuur voor waterstof.

Aanpak Zeeland meest concreet

Een eerste technisch ontwerp van de hybride aandrijving is inmiddels met de andere projectpartners besproken en door verschillende specialisten, waaronder experts van drie verschillende universiteiten, beoordeeld. 

Begin 2022 gereed

Het komend halfjaar wordt definitief bepaald hoe de hybride aandrijving van de Vera Cruz eruit gaat zien, waarna de onderdelen met de langste levertijd besteld kunnen worden. De daadwerkelijke ombouw staat gepland voor 2e helft 2021, zodat de hybride Vera Cruz eind 2021/begin 2022 de eerste testvaarten op waterstof kan uitvoeren.

Grote uitdaging

Omdat het een groot binnenvaartschip betreft, wordt nu uitgegaan van het gebruik van vloeibare waterstof (voor waterstof in gasvorm is veel meer ruimte nodig en dit gaat bij een groot schip ten kosten van de lading). Omdat deze technologie nog nooit in een binnenvaartschip is toegepast, is dit project zowel op technisch gebied als ten aanzien van certificering en veiligheid een grote uitdaging. Door het grote aantal betrokken partijen en kennispartners hebben wij het volste vertrouwen deze wereldprimeur in de vaart te krijgen.