5G-Blueprint

Afgelopen maand vond de virtuele kick-off plaats van het internationale onderzoeksproject ‘5G-Blueprint’, een publiek-private samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië, in (virtuele) aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese commissie. 

Real-time data uitwisseling

Gezamenlijk gaan de 28 betrokken partijen in het consortium onderzoeken hoe met behulp van de techniek van tele-operation transport en logistiek – ook grensoverschrijdend – efficiënter kan. Het 5G-Blueprint loopt drie jaar. De betrokken partijen gaan onderzoeken hoe real-time data uitwisseling van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen aan meer efficiëntie in de supply chain, en het helpen ondervangen van chauffeurstekorten, door het op afstand sturen en ondersteunen van voer- en vaartuigen. Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port (Vlissingen – Terneuzen – Gent) - Antwerpen, maar neemt ook de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. De inzet van nieuwe 5G telecommunicatietechnologie is daarbij een instrument. 

Nieuwe standaard 

Binnen het project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht en wordt gekeken naar onderwerpen als veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. De inzichten en lessen van dit driejarige project worden waar mogelijk direct in deze regio toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze – als Blueprint - voor andere gebieden en sectoren. 

Vier use cases 

5G-Blueprint richt zich op een viertal use-cases: 
(1) geautomatiseerde besturing binnenvaart 
(2) geautomatiseerde driver-in-loop docking-functionaliteit
(3) platooning op basis van Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) 
(4) remote take-over van de operatie. 

Binnen deze context zullen de resultaten van technische demonstraties en validatie van het project worden gebruikt als input voor diepgaande analyse en definitie van governance en bedrijfsmodellen.

Deelnemende partijen 

Het 5G-Blueprint-project wordt geleid door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en technisch gecoördineerd door het Belgische onderzoeksinstituut Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (imec) en 28 publieke en private partners uit Nederland, België, Zwitserland en Tsjechië. Het project maakt deel uit van het 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP) Initiative derde fase. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en Europese ICT industrie (ICT-fabrikanten, telecomoperatoren, dienstverleners, MKB en onderzoeksinstellingen), in nauwe samenwerking met de 5G PPP-gemeenschap van onderzoekers, industrie en MKB die zich richten op 5G Core Technologies-innovatie en 5G voor geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit ten behoeve van de Europese samenleving en gemeenschappen.

5G partners