ma, 02-25-2019, 13:53

Proef van corporaties met verschillende installatietechnieken

Nederland heeft de ambitie om volledig aardgasloos te zijn in 2050. RWS partner in wonen, l’escaut woonservice, Zeeuwland, Woningstichting Hulst en R&B wonen slaan daarom de handen ineen. Ondersteund door Marsaki, onderzoeken zij samen hoe een bestaande woning met energielabel B CO2-neutraal en aardgasloos gemaakt kan worden. Het onderzoek word mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.

All-electric oplossingen

All-electric oplossingen passen in de route naar een CO2-neutrale en aardgasloze bestaande woningvoorraad. Er is alleen wel onderzoek nodig naar de effecten van verschillende all-electric oplossingen. Op dit moment is er een dringende vraag naar kennis(opbouw) over deze materie. De bovengenoemde woningbouwcorporaties plaatsen daarom in een aantal bestaande B-label woningen diverse all-electric technieken. Zo kunnen zij deze technieken testen en monitoren. Het doel is om bestaande woningen aardgasloos te maken met een hoog en betaalbaar niveau aan comfort. 

Verwacht wordt dat de onderzoeken inzicht geven in:

•    investeringskosten
•    exploitatielasten
•    overlast bij realisatie
•    energiekosten
•    wooncomfort
•    CO²-reductie 
•    belasting van het elektriciteitsnetwerk 

Goede keuze

Op deze manier kunnen zij een goede, duurzame en economisch haalbare keuze maken voor verhuurder en huurder. De resultaten van deze pilot zijn belangrijk voor de hele sociale huursector. Daarnaast kunnen particuliere woningbezitters en het netwerkbedrijf hun voordeel doen met de uitkomsten.

Energielabel bestaande woningen

Corporaties hebben de taak hun woningvoorraad voor 2021 naar een gemiddeld energielabel B te brengen. Voor een deel van de voorraad zijn al energiebesparende maatregelen getroffen. Een ander deel wordt de komende periode energetisch verbeterd. De bestaande voorraad van corporaties bestaat hiermee vooral uit label B en deels uit label C-woningen. Label A komt voor, maar doorgaans door nieuw te bouwen. Het aardgastijdperk is binnenkort echt voorbij.