Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen, benoemd door de aandeelhouders, houdt toezicht op de directievoering van Impuls Zeeland. De Raad van Commissarissen bestaat uit: 

Jan Willem Weck (Voorzitter)

 • Lid Raad van Commissarissen Energie Beheer Nederland BV (EBN)
 • Lid Bestuur "Talent naar de Top"
 • Voorzitter RvT "Buddy Netwerk"  
 • Moderator Comeniusleergangen

Edie Engels (Commissaris, tevens vicevoorzitter)

 • Voorzitter van de Producenten Organisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
 • Commissaris van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
 • Dagelijks Bestuurslid van de Zeeuwse Milieufederatie, momenteel penningmeester
 • Lid van de Raad van Advies van Twinnovate BV

Hester Bijl (Commissaris)

 • Rector Magnificus van Universiteit Leiden
 • Lid van de Raad van Toezicht van TNO
 • Lid van het bestuur van Stichting Leiden Bioscience Park
 • Lid van de Raad van Advies van Space Campus Noordwijk