Raad van Commissarissen

Een Raad van Commissarissen, benoemd door de aandeelhouders, houdt toezicht op de directievoering van Impuls Zeeland. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit: 

  • Jan Willem Weck (Voorzitter Raad van Commissarissen)

Lid Raad van Commissarissen Energie Beheer Nederland BV (EBN)
Lid Bestuur "Talent naar de Top"
Voorzitter RvT "Buddy Netwerk"  
Moderator Comeniusleergangen

  • Edie Engels (Commissaris, tevens vice voorzitter)

Voorzitter van de Producenten Organisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
Commissaris van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
Dagelijks Bestuurslid van de Zeeuwse Milieu Federatie, momenteel penningmeester
Lid van de Raad van Advies van Twinnovate BV.

  • Hester Bijl (Commissaris)

Rector Magnificus van Universiteit Leiden
lid van de Raad van Toezicht van TNO.
lid van de Raad van Advies van Airbus Defense and Space the Netherlands. 
lid van het bestuur van Stichting Leiden Bioscience Park. 
lid van de Raad van Advies van Space Campus Noordwijk.