MIT-Zuid

MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland

De Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De regeling kent twee instrumenten: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.

MIT Zuid

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Binnen het instrument Haalbaarheidsprojecten kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst. Het betreft onderzoek en analyse van het technisch en economisch potentieel van de innovatie, met als doel de besluitvorming te ondersteunen. 

Binnen het instrument R&D Samenwerkingsprojecten kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op:
a) Vernieuwing van producten, processen of diensten, of
b) Een wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten door middel van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Openstelling

Haalbaarheidsprojecten

  • Loket open: 9 april 2019, 9.00 uur tot 10 september 2019, 17.00 uur
  • Digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement 
  • First Come First Serve procedure
  • Meer informatie en specifieke voorwaarden

R&D samenwerkingsprojecten

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie.