MIT-Zuid

MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland

Zeeuwse mkb'ers kunnen ook in 2017 weer gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor het stimuleren van innovatie in het mkb door middel van advies, haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten.
 

Vanaf 1 maart opengesteld

De regeling die vanaf 1 maart wordt opengesteld ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als in 2016. In totaal wordt zo'n 10,9 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het MIT-Zuid programma. Hiervan is 5,45 miljoen euro afkomstig van het Rijk, 3 miljoen euro van de Provincie Noord-Brabant, 1,5 miljoen euro van de Provincie Limburg en 900.000 euro van de Provincie Zeeland. Belangrijkste verschil is dat het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten daalt van € 50.000 naar € 25.000. Als gevolg van deze wijziging kunnen dit jaar meer bedrijven worden bediend.

Frontoffice Impuls Zeeland

Impuls vormt op vraag van de Provincie Zeeland de frontoffice voor begeleiding bij het aanvragen van MIT-Zuid subsidies en het aanscherpen van de business cases. Meer informatie: www.impulszeeland.nl

Samenwerking

De regeling is een samenwerking tussen de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en het ministerie van Economische Zaken waarbij het landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectorenbeleid (MIT) regeling decentraal wordt uitgevoerd. Stimulus programmamanagement voert de MIT-Zuid regeling namens de drie zuidelijke provincies uit.

Achtergrondinformatie MIT-Zuid regeling 2016

In 2016 zijn vanuit Zeeland 27 haalbaarheids- en 0 innovatieadvies projecten ingediend.
Hiervan zijn 9 haalbaarheidsprojecten goedgekeurd. Aan deze projecten is ruim 300.000 euro subsidie verleend vanuit MIT-Zuid. Daarnaast participeren 13 Zeeuwse aanvragers in 7 goedgekeurde R&D samenwerkingsprojecten, waarvoor zij ruim 1,3 miljoen euro MIT Zuid-subsidie ontvangen.
In totaal betekende dit in 2016 een bijdrage vanuit MIT-Zuid voor het Zeeuwse MKB van ruim 1,6 miljoen euro voor Zeeland, waarvan de helft is gefinancierd door het Rijk en de andere helft, zo'n 800.000 euro, door de Provincie Zeeland.
In totaal bedroeg de MIT-Zuid subsidie voor de drie provincies 10,7 miljoen euro.

De openstellingsdata voor MIT Zuid 2017

'Innovatieadvies' en 'Haalbaarheid' vanaf 11 april 2017  9:00 uur t/m 7 september 2017  17:00 uur op basis van 'First Come, First Serve'. ‘R&D samenwerking’ van 3 juli 2017  9:00 uur t/m 7 september 2017 17:00 uur op basis van tendering.

Meer informatie

Vanaf 1 maart 2017 wordt de nieuwe MIT-Zuid regeling 2017 opengesteld via de website: www.stimulus.nl