Kerncompetenties en doelen

Vergroten dynamiek van de Zeeuwse economie

De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), opgericht op 2 juli 2007, is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Ons doel is het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie.

Impuls wil zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland. Het op vernieuwende en verrassende wijze verbinden van mensen, van binnen en buiten Zeeland, zal leiden tot nieuwe economische impulsen. Die ontwikkelen Zeeland verder tot een innovatieve en gezonde provincie. Impuls stimuleert en faciliteert (kennis)economische ontwikkelingen in de meest brede zin van het woord. Impuls trekt de kar niet alleen, maar steunt ook op initiatieven vanuit het bedrijfsleven en overheden. Impuls wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

De kerndoelen van Impuls zijn:

  • structuurversterking en ontwikkeling van de regionale economie door grote projecten te faciliteren;

  • de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor de Zeeuwse kenniseconomie (in het kader van het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie, waarbij de nadruk wordt gelegd op het verhogen van het opleidingsniveau, betere uitwisseling tussen onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie;

  • economische promotie en acquisitie.

De kerncompetentie van Impuls is proces- en projectmanagement. Om gestructureerd van een idee tot een ambitieus en realistisch projectplan te komen, is een heldere fasering nodig waarin draagvlak en haalbaarheid goed onderbouwd zijn.