di, 20-06-2017, 15:44
Nieuwsbericht

25 miljoen voor Zeeland

Minister Kamp maakte vandaag officieel bekend dat Zeeland 25 miljoen euro van het Rijk krijgt voor versterking van de Zeeuwse economie.  

Officiële toezegging

Het Rijk en Zeeland waren in april 2017 tot overeenstemming gekomen over een investeringsprogramma dat voortbouwt op het rapport Zeeland in stroomversnelling (advies Balkenende). Dinsdag 20 juni 2017 verscheen de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer waarin hij officieel toezegt 25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. In de brief staat “Samenvattend constateer ik dat met het Investeringsprogramma en de projectvoorstellen een bijzondere prestatie is neergezet de afgelopen periode. Met een doelgerichte aanpak, gezamenlijke inspanningen van regio en rijk kunnen concrete stappen worden gezet. Met het onderhavige Investeringsprogramma en de bijbehorende projectvoorstellen heeft Zeeland de basis gelegd voor een stroomversnelling in het versterken van de economische structuur en werkgelegenheid.”

Goede plannen

De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid onderzocht vorig jaar wat er nodig is om de Zeeuwse economie, die onder druk staat, te versterken. Het Rijk gaf aan dat daarvoor geld beschikbaar zou kunnen komen, mits Zeeland met goede plannen kwam. Die plannen zijn er. De Taskforce Structuurversterking en Werkgelegenheid overhandigde ze in april aan de secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken Maarten Camps. De regio is, naar aanleiding van het verschijnen van het advies van de commissie Structuurversterking, hierover in constructief overleg gegaan met het Rijk. Het investeringsprogramma zet in op versterken van de economische clusters in Zeeland, intensievere samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en met andere regio's en het Rijk. Er zijn zes projecten uitgewerkt die een robuuste bijdrage kunnen leveren aan de Zeeuwse economie en waar Zeeland op korte termijn mee aan de slag kan gaan. Op deze manier wordt er ruim 60 miljoen euro geïnvesteerd in de Zeeuwse economie, waaraan het Rijk en regio zullen bijdragen.

Lees meer op www.zeeland.nl/commissiestructuurversterking

Bron: Provincie Zeeland