Taskforce Schelpdiersector

Belangrijkste doel van de taskforce is om de positie van mariene eiwitten stevig te positioneren als duurzaam en gezond alternatief naast plantaardige (en dierlijke) eiwitten. Deze aanpak bestaat enerzijds uit het vergroten van de marktvraag van mariene eiwitten en anderzijds in het realiseren van nieuwe productie nearshore (in de Voordelta en in windparken op de Noordzee).

Ecosysteem van schelpdieren

De footprint van schelpdiereiwit is zeer laag omdat het onderin de voedselketen zit, geen bemesting vraagt en omdat CO2 in de schelpen wordt vastgelegd. Het is de laagste footprint van dierlijke eiwit en vergelijkbaar met planteiwit als soja. Bovendien vormen schelpdierbanken niet alleen een voedselbron voor andere dieren maar zijn schelpdierbanken ook een habitat voor andere soorten op de zeebodem.

Grote uitdagingen en kansen voor Zeeland

De huidige kweek is een bodemkweek in relatief rustige wateren (met name de Oosterschelde). Een groeisprong vraagt kweek op de -ruwe- Noordzee met een hangcultuur-kweek met robuuste kweektechnieken en platforms. Voor het ontwikkelen, testen en toepassen van deze technieken zijn investeringen en innovaties nodig: 

 • slimme zaad-invanginstallatie;

 • robuuste hangcultuurkweektechnieken (remote) en platforms waarbij ook natuur wordt ontwikkeld;

 • wendbare multitask robuuste schepen (en geëlektrificeerd);

 • monitoringsystemen(remote) incl. onderwaterdrones;

 • verwerkings- en productielijnen voor de nieuwe producten incl. robotisering;

Parallel is het nodig nieuwe consumentengroepen te verleiden om deze duurzame, gezonde en natuurinclusieve vervanger van vlees met passende – korte keten in te passen in hun dagelijkse eet-routine.

Deelnemende partijen:

 • Vereniging Schelpdierenhandel

 • PO Mossel

 • Mosselbedrijven
 • LNV

 • Provincie Zeeland
 • Zeeuwse Milieu federatie
 • RVO