Agrifood

Nederland is, na de Verenigde Staten, de grootste exporteur van agrifood producten wereldwijd. De agrifoodsector is ook van groot belang voor de Zeeuwse economie. De bedrijven in deze sector vertegenwoordigen naar schatting maar liefst 1,7 miljard euro productiewaarde, 800 miljoen euro toegevoegde waarde en 15% van de werkgelegenheid in Zeeland.

Innovaties in Zeeland

75% van het grondgebruik in Zeeland wordt ingezet voor voedselproductie. Dit geeft wel aan hoe belangrijk de foodsector in Zeeland is én hoe belangrijk Zeeland voor de foodsector is. In de hele sector wordt bovendien actief aan innovaties gewerkt, zoals op het gebied van eiwittransitie en aquacultuur, voor een blijvend sterke en toekomstbestendige sector. Vanuit Impuls zorgen we via kennis en netwerk voor duurzame groei, verbinding, versterking en verduurzaming in deze vruchtbare branche.

FoodDelta Zeeland

De Zeeuwse foodsector werkt aan de toekomst in samenwerking met FoodDelta Zeeland. Samen hebben we de ambitie om vanuit ons krachtige verleden in food Zeeland verder te ontwikkelen tot innovatieve voorbeeldregio voor de toekomst. Binnen het innovatienetwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken we door middel van een innovatieprogramma aan de thema's van de toekomst. 

Lees meer over de toekomst van de Zeeuwse Agrifood sector in het interview met Caroline Verwijs, bestuursvoorzitter van FoodDelta Zeeland 

FoodDelta Zeeland