wo, 31-03-2021, 12:11
Nieuwsbericht

Zeeuwse Circo Track

Ben je kunststofproducent en heb je bij aanbestedingen te maken met circulariteit of duurzaamheid? Meld dan aan voor de aanstaande Zeeuwse Circo Track!

Provincie Zeeland, Circo en Impuls Zeeland organiseren deze Track en kunnen je begeleiden tot en met de uitvoering van verbeteringen. De track is ook gericht op je toeleveranciers, afnemers en klanten. Vraag hen mee te doen!

Programma

De Track bestaat uit 3 dagdelen:

  1. Waardeketens opstellen en daarin verspillingen onderkennen. 
  2. Verspillingen omzetten naar Circulaire Business kansen, waarbij de verspillingen weggenomen worden.
  3. Een Plan van Aanpak maken over wat en hoe aangepakt gaat worden, incl. planning.

Vervolg van de Track, onder begeleiding van Impuls Zeeland:

  1. Actieve opvolging van de acties met frequente gerichte bijeenkomsten (incl. tussentijdse evaluaties met daaruit vernieuwde actieplannen) en coördinatie voor het oplossen van dilemma's en uitdagingen;
  2. Eindrapportage maken met de resultaten en het geleerde;
  3. Overdracht van het geleerde aan ontwerpers en constructeurs van Zeeuwse (de nadruk ligt niet zo zeer op de Zeeuwse) maakbedrijven.

Data

Bij voldoende belangstelling, zal de Track plaatsvinden op de volgende data:

  • 8 april 2021
  • 23 april 2021
  • 30 april 2021

Aanmelden

Provincie Zeeland financiert de Circo Track, echter om commitment te krijgen, vraagt de Provincie een eenmalige bijdrage van € 500,=/ per bedrijf.  Als zich 8 tot 12 bedrijven (met 2 deelnemers (een beslisser en een techneut per bedrijf) aanmelden, vindt de Track doorgang op bovengenoemde data.

Aanmelden of vragen? Neem contact op met: Johan Hoffman 0621110900 of johanhoffman@impulszeeland.nl