di, 31-10-2017, 11:25
Nieuwsbericht

Zeeland in trek bij offshore wind bouwers

Druk bezochte bijeenkomst Energy Port Zeeland

Het Zeeuwse bedrijfsleven is massaal afgereisd naar vliegveld Midden-Zeeland voor een bijeenkomst van Energy Port Zeeland. Hier werden zij door Dong Energy geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het offshore wind project Borssele 1 en 2. De bouw van dit windpark, maar zeker ook het onderhoud op het moment dat het operationeel is, biedt veel kansen voor Zeeland. Veel bedrijven in en rond de Zeeuwse havens hebben namelijk al de nodige kennis en ervaring opgedaan bij de
parken die de afgelopen jaren in de Noordzee zijn aangelegd. Het ligt dan ook voor de hand dat zij ook bij de Borssele windparken die straks haast voor hun deur worden aangelegd, de nodige expertise kunnen inbrengen. Maar ook de bedrijven die niet direct ervaring hebben bij de bouw van windparken waren geïnteresseerd in het verhaal van Dong Energy. Voor het onderhoud van een windpark op zee is het namelijk noodzakelijk om op korte afstand van het park een onderhoudsbasis (een O&M base) te hebben. De Deense energieleverancier heeft nu onlangs bekendgemaakt dat deze O&M base gebouwd wordt in de Buitenhaven in Vlissingen. De basis wordt al gebouwd voor de aanleg van het park zelf, aangezien er ook tijdens de bouw van het park gebruik van zal worden gemaakt.

Kennis en ervaring

Hoewel Dong Energy geen garanties afgeeft en er veelal met tenders gewerkt zal worden, gaf Jasper Vis, Directeur van Dong Energy Nederland, aan, dat de intentie zeker bestaat om daar waar mogelijk lokale partijen de kans te geven mee te dingen naar opdrachten. Met lokale partijen kan indien nodig, snel worden geschakeld en ook de aanwezige kennis en ervaring in Zeeland is zeker een voordeel.
Zijn collega Claus Bølje Møller, Directeur van Windpark Borssele 1&2, legde uit dat in de huidige voorbereidende fase al veel is gebeurd. Bekend is inmiddels dat Siemens Gamesa de feitelijke turbines gaat leveren en wordt de netwerkaansluiting verzorgd door TenneT. Voor de bouw van de O&M basis, die in 2018 start, is Witteveen&Bos aangetrokken als bouwkundig adviseur. In de loop van 2018 start ook de inkooptender voor de bouw van het windpark. Naar verwachting gaan in 2020 daadwerkelijk de eerste funderingen voor de molens de grond in, waarna het park volgens planning eind 2020 volledig operationeel moet zijn en in de loop van 2021 de eerste elektriciteit gaat leveren. Beate Beck, als Contract Manager verantwoordelijk voor de inkoop voor het park, adviseerde de aanwezigen de communicatie rond het verloop van het project goed in de gaten te houden om zo op de hoogte te blijven van de diverse stappen. Op de nieuwe website orsted.nl (de nieuwe naam van DONG Energy) worden de bedrijven nader geïnformeerd.

Goede reputatie op gebied offshore olie, gas en wind

Zeeland heeft al jaren een goede reputatie op het gebied van offshore olie, gas en wind. De gunstige ligging van de Zeeuwse havens ten opzichte van de Noordzee speelt hierin een belangrijke rol. Maar dat er meer voordelen zijn, toonde de presentatie van de firma EEW. EEW is een Duitse bouwer van onder andere funderingspalen voor offshore windmolens. De firma heeft sinds 2016 een productielocatie op de Zeeland terminal van Verbrugge in Vlissingen. Hier worden onder andere de elementen van de funderingen aan elkaar gelast en gecoat. De heer Aart van der Steen, Directeur van EEW, gaf aan dat naast de gunstige ligging ten opzichte van de Noordzee, waardoor de funderingen makkelijk en snel naar de locaties op zee worden afgevoerd, ook de goede achterlandverbindingen meehelpen. De segmenten voor de funderingen worden namelijk per spoor aangevoerd en kunnen vanaf de trein meteen op de terminal gelost worden. Bovenal echter, hebben de korte lijnen in de haven een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor Vlissingen als productielocatie. Voor het Duitse familiebedrijf zijn flexibiliteit en snelheid erg belangrijk en door de goede samenwerking met Verbrugge kon de faciliteit in Vlissingen snel en goed gerealiseerd worden. Binnen vijf maanden was de locatie volledig operationeel en heeft ze het grootste deel van de
funderingen voor het Beatrice offshore wind park geleverd.