ma, 07-06-2021, 16:41
Nieuwsbericht

Winnaars Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 bekend

In januari 2021 startten Zeeuwind en Dockwize de Zeeuwind Innovatie Challenge 2021. Hierin daagden zij (startende) ondernemers, studenten, mkb’ers en bewoners(organisaties) uit om met oplossingen te komen om hernieuwbare energie op te wekken die het Zeeuwse landschap verrijken. Geen dijken vol zonnepanelen en een Westerschelde vol windmolens dus, maar ideeën die het kenmerkende Zeeuwse landschap behouden voor de generaties na ons. Na uitgebreide selectieweken en een intensief traject met coaches en experts werden de winnaars van de challenge bekendgemaakt. 

Winnaars challenge

Jos Westerbeke van Camping Olmenveld uit Serooskerke wint de Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 met zijn integrale plan voor een overdekte parking met zonnepanelen en laadpalen t.b.v. elektrische auto’s. Hiermee worden agrariërs in de omgeving in geval van droogte geholpen door een groot waterbassin met daarin een drijvend zonnepark. Westerbeke wint als prijs 30.000 euro aan vouchers om zijn idee verder te ontwikkelen.

De aanmoedigingsprijs gaat naar de jonge broers Guido (12 jaar) en Leon Pladdet (16 jaar) van het
Lodewijkcollege met hun plan. Via hun Wind- en Waterwokkel kan energie opgewekt worden door wind of door het benutten van regenwater. Het helpt particulieren om op eenvoudige en betaalbare wijze zélf energie op te wekken waardoor duurzame energie voor iedereen toegankelijk is en het Zeeuwse landschap ongedeerd blijft. De jury was zo enthousiast over deze eenvoudig toepasbare oplossing dat er contact wordt gezocht met andere partijen om het idee te realiseren.