wo, 03-28-2018, 12:26
Nieuwsbericht

Waterstofverbinding Gasunie verbindt Dow met Yara

Waterstofleiding Gasunie verbindt Dow met Yara 

Dow BeneluxYara en Gasunie hebben in het Industrieel Museum in Sas van Gent overeenkomsten gesloten voor de realisatie van de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’. De drie partijen zijn samen met Green-deal-partner ICL-IP van plan waterstof voor industriële toepassing uit te wisselen via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, dat wordt gefaciliteerd door Impuls.  

De overeenkomsten tussen DowYara en Gasunie is de eerste stap naar de realisatie van de waterstofleiding tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. Wanneer de benodigde vergunningen zijn verkregen, kan de ombouw van de gastransportleiding en de aansluitingen van Dow en Yara starten. Naar verwachting zal hiermee in mei een aanvang worden gemaakt en wordt de leiding in het vierde kwartaal van 2018 ingezet voor het transport van waterstof. 

Daling energiegebruik & CO2-besparing 

De waterstof die vrijkomt bij de kraakinstallaties van Dow wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardige producten van Yara. Dat leidt tot een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 PJ per jaar. Daarnaast levert het een CO2-besparing op van 10.000 ton. 

Gerard van Pijkeren, directeur Gasunie Waterstof Services; “Het is voor de industrie een grote uitdaging om de overheidsdoelstellingen voor CO2-reductie te realiseren. Waterstof speelt hierin een cruciale rol. Het kan zowel als grondstof en als brandstof dienen en draagt bij aan het verlagen van de CO2-emmissie in de industie. De overheid wil dat de CO2-uitstoot in Nederland al in 2030 49% lager is dan in 1990. Als we in 2030 over voldoende waterstof willen beschikken, moeten we nu zowel stappen zetten om de productie op te schalen, als om een dekkend waterstoftransportnetwerk aan te leggen.”

Anton van Beek, President Dow Benelux; “Dit is een belangrijke stap in een bijzonder project waarbij verschillende bedrijven de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk hun bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatuitdaging. De chemische industrie heeft een sleutelrol bij de aanpak van CO2-uitstoot en we werken nadrukkelijk samen met andere industrieën aan de transformatie naar een duurzame samenleving.”

Michael, Schlaug, Algemeen directeur van Yara Sluiskil; “Dit restwaterstofproject is een volgende stap om onze ambitie voor een zero-emission plant te realiseren. Sinds 2005 heeft Yara de broeikasgasemissie van haar grootste productievestiging met 60% gereduceerd. Dit terwijl onze productie met 1,5 miljoen ton toenam in diezelfde periode. Nadat we binnen ons hek tegen de grenzen van energie-efficiency aanliepen, zijn we buiten het hek verder gegaan om onze ambitie te verwezenlijken. Ons ‘WarmCO-project’ is een ander mooi voorbeeld waarbij we warmte en CO2 leveren aan de glastuinbouw.”

Smart Delta Resources (SDR) 

SDR is een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de zuidwestelijke deltaregio. SDR wil via cross-sectorale energie- en grondstofconcepten in de regionale procesindustrie een bijdrage leveren aan een sterke en duurzame industrie. Een industrie die een omslag maakt naar een toekomst waarin de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen verder afneemt. Het platform wordt actief ondersteund door de Provincie ZeelandNorth Seaport en Impuls als facilitator.