vr, 18-05-2018, 13:37
Nieuwsbericht

Waterstofleiding Gasunie verbindt Dow met Yara

  • Overeenkomsten getekend voor realisatie waterstofleiding voortvloeiend uit de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’ 
  • Uitwisseling van waterstof voor industrieel gebruik tussen Dow Benelux en Yara via transportleiding Gasunie 
  • Naast energiewinst, levert de waterstofleiding een CO2-besparing op van 10.000 ton 
  • Succesvolle Industriesamenwerking voor Duurzame Groei binnen Smart Delta Resources platform 

Green Deal

Dow BeneluxYara en Gasunie hebben in het Industrieel Museum in Sas van Gent overeenkomsten gesloten voor de realisatie van de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’. De drie partijen zijn samen met Green-deal-partner ICL-IP van plan waterstof voor industriële toepassing uit te wisselen via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, dat wordt gefaciliteerd door de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls

De overeenkomsten tussen DowYara en Gasunie is de eerste stap naar de realisatie van de waterstofleiding tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. Wanneer de benodigde vergunningen zijn verkregen, kan de ombouw van de gastransportleiding en de aansluitingen van Dow en Yara starten. Naar verwachting zal hiermee in mei een aanvang worden gemaakt en wordt de leiding in het vierde kwartaal van 2018 ingezet voor het transport van waterstof. 

Daling energiegebruik & CO2-besparing 

De waterstof die vrijkomt bij de kraakinstallaties van Dow wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardige producten van Yara. Dat leidt tot een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 PJ per jaar. Daarnaast levert het een CO2-besparing op van 10.000 ton. 

Smart Delta Resources (SDR)

SDR is een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de zuidwestelijke deltaregio. SDR wil via cross-sectorale energie- en grondstofconcepten in de regionale procesindustrie een bijdrage leveren aan een sterke en duurzame industrie. Een industrie die een omslag maakt naar een toekomst waarin de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen verder afneemt. Het platform wordt actief ondersteund door de Provincie ZeelandNorth Seaport en NV Economische Impuls Zeeland als facilitator.