wo, 28-11-2018, 16:41
Nieuwsbericht

Waterstofleiding Gasunie van Dow naar Yara in gebruik genomen

Het vanuit het samenwerkingsverband Smart Delta Resources geïnitieerde project van de waterstofleiding tussen Dow Terneuzen en Yara Sluiskil is gerealiseerd en de leiding is in gebruik genomen. Smart Delta Resources word gefaciliteerd door Impuls. De waterstofsymbiose tussen Dow en Yara is in meerdere opzichten uniek te noemen en is een voorbeeld van hoe circulaire economie in de praktijk door bedrijven gestalte kan krijgen. De leiding is mede tot stand gekomen via middelen uit de green deal van de provincie Zeeland, die in april 2016 door de verschillende partners in dit project is ondertekend.

  • Transport van waterstof tussen Dow Benelux en Yara gestart
  • Eerste transportleiding Gasunie geschikt gemaakt voor waterstoftransport
  • Daling energiegebruik: 0,15 PJ per jaar; vergelijkbaar met het jaarlijks gasverbruik van 3.000 huishoudens. CO2-besparing 10.000 ton

Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. 

De 12 kilometer lange waterstofleiding, waarover in maart 2018  afspraken werden ondertekend tussen DowYaraICL-IP en Gasunie Waterstof Services, is in gebruik genomen. Afgelopen zomer zijn de aansluitingen bij Dow en Yara gemaakt en is de gastransportleiding op een paar punten aangepast zodat deze geschikt is voor het transport van waterstof. Daarna is de leiding gevuld met waterstof. De leiding wordt nu op commerciële basis gebruikt voor transport van meer dan vier kiloton waterstof per jaar. Het is de bedoeling dat op een later tijdstip ook waterstof naar ICL-IP wordt getransporteerd. 

Anton van Beek, Area President Benelux, UK and Nordic:

“Het bevorderen van een circulaire economie door grondstofketens te sluiten is één van Dow’s speerpunten. Met dit bijzondere project vanuit het Smart Delta Resources platform bewijzen we dat een branche-overschrijdende samenwerking vanuit de regio bijdraagt aan een duurzame samenleving.”

Michael Schlaug, algemeen directeur / plantmanager van Yara Sluiskil:

 “Dit project is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen regionale industrie en bedrijven. Het is weer een stap verder in de energietransitie.” 

Gasunie CEO Han Fennema:

“Deze waterstofleiding markeert een belangrijk punt in onze geschiedenis. Het is voor het eerst dat een bestaande gastransportleiding geschikt is gemaakt voor het transport van een ander gas dan aardgas”

“Gasinfrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol in de energietransitie. We zullen in de toekomst in toenemende mate andere energiedragers door onze leidingen transporteren, zoals waterstof en groen gas. Als onafhankelijk netbeheerder kunnen we waterstof van verschillende aanbieders aansluiten en transporteren naar de grote industriële clusters in Nederland. In 2030 kan dit netwerk een capaciteit hebben van 10 Gigawatt of meer”, aldus Fennema. 

Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland:

“Als provincie Zeeland zijn we bijzonder tevreden dat de waterstofleiding eindelijk is gerealiseerd. Hij staat model voor de inspanningen voor de energietransitie van de industriele bedrijven. Het laat ook zien dat voor de realisering van dit soort projecten niet alleen financiele middelen nodig zijn van overheden (hier: provincie Zeeland en ministerie EZK) en ook van bedrijven, maar ook uithoudingsvermogen om de belemmeringen op het gebied van wet -en regelgeving te doorbreken.” 
 

Daling energiegebruik & CO2-besparing

Door de waterstofleiding in Zeeland stroomt waterstofgas die vrijkomt uit de kraakinstallaties van Dow en die wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardige producten van Yara. Ook heeft ICL-IP een aansluiting op de leiding gekregen voor toekomstige afname van waterstof uit de leiding. Het waterstoftransport via de leiding zorgt voor een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 petajoule (PJ) per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse gasverbruik van circa 3.000 huishoudens. Daarnaast levert het nu al een CO2-besparing op van 10.000 ton, met perspectief op opschaling. 

Green Deal ‘Waterstof voor de regio’

De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, dat wordt gefaciliteerd door de Zeeuwse ontwikkelings-maatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), het havenbedrijf North Sea Port en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De samenwerkende partijen tekenden hiervoor in 2016 de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’ waarvan de ingebruikname van deze leiding een eerste resultaat is. 

Symposium 

Begin volgend jaar wordt de leiding officieel in gebruik genomen met een mini-symposium. Pers zal worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Details hierover volgen op een later moment.

 

bron: Smart Delta Resources