vr, 05-02-2021, 10:20
Nieuwsbericht

Zeeuwse vrijetijdssector bouwt circulair

Impuls Zeeland stimuleert toeristisch ondernemers in circulair bouwen 

Samen met HISWA RECRON, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Provincie Zeeland voerde Impuls Zeeland afgelopen jaren het project ‘Circulair Beleven’ uit. Met het project konden ondernemers kennis maken met de principes van circulair bouwen. Vijftien ondernemers kregen een voucher om met een extern adviseur de mogelijkheden van circulair bouwen te onderzoeken. En met resultaat, in totaal brengt het project, naast nieuwe kennis bij ondernemers, een vervolginvestering van ruim 24 miljoen.  

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland:
Het enthousiasme waarmee de Zeeuwse ondernemers aan de slag zijn gegaan om de slag naar circulair bouwen te maken is mooi om te zien. De opdrachten van de ondernemers hebben ervoor gezorgd dat ontwerpbureaus en toeleveranciers circulair ontwerpen en bouwen als mogelijkheid hebben verkend en hier (meer) ervaring mee hebben opgedaan. In de toekomst gaat ook de gast ervaren wat circulair bouwen is als ze bij de bedrijven op vakantie zijn. Zo draagt dit project breed bij aan de ontwikkeling van de circulaire beleving in Zeeland.”
 

Circulair bouwen in de recreatiebranche

Trends volgen elkaar extreem snel op in de recreatiebranche. Dit maakt circulair bouwen extra interessant. Maar bepaalde kennis over circulair bouwen ontbrak. Ondernemers gaven aan behoefte te hebben aan advies over de ontwikkeling en het ontwerp van een circulaire accommodatie. Binnen het project zijn diverse vraagstukken aangepakt, zoals de circulaire bouw van een sanitaire voorziening, verschillende vormen van verblijfsaccommodaties, een zwembad of wellness gebouw. 

Rosa van Roosendaal, vakantiepark de Meerpaal
Het bouwen van een zwembad staat al een tijdje op onze verlanglijst. In 2030 willen we het hele vakantiepark CO2 neutraal te laten draaien. Daarom willen we het zwembad zo bouwen dat deze te demonteren is en gemaakt is met materialen die het milieu niet te veel belasten. Met de voucher hebben we expertise ingekocht voor de ontwikkeling van een plan en om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van circulair bouwen voor ons gebouw.
 


Adviezen en kennis als resultaat

Uiteindelijk leverde de ondersteuningstrajecten adviezen op over ontwerp, materialisatie, landschappelijke inpassing en de realisatie. Naast het vouchertraject ging het project ook de uitwisseling van kennis en inspiratie. Zo zijn er diverse excursies en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd waarbij ondernemers kennis maakte met landelijke én Zeeuwse circulaire projecten. Deelnemende ondernemers gaven aan veel geleerd te hebben over bouwmaterialen, natuur inclusief recreëren en mogelijkheden tot hergebruik. 

Een aantal ondernemers uit het project hebben inmiddels hun circulaire gebouw al gerealiseerd of zijn daar momenteel mee bezig. De totale vervolginvestering van het project Circulair Beleven bedraagt ruim 24 miljoen met investeringen variërend tussen de 10.000 en 10 miljoen euro per bedrijf.

Dick ten Voorde, directeur Impuls Zeeland:
We hebben ondernemers niet alleen kennis laten maken met circulair bouwen, maar hen ook aangezet tot actie. De vervolginvestering van ruim 24 miljoen laat duidelijk zien dat de Zeeuwse recreatiesector zich aanpast naar de toekomst.
 

Verder met circulair bouwen  

Het project Circulair Beleven heeft circulair bouwen verder op de kaart gezet bij Zeeuwse ondernemers in de vrijetijdssector. Ben je toeristische ondernemer en wil jij ook aan de slag met dit thema? Bij Impuls Zeeland werken we aan verschillende projecten waarbij circulariteit centraal staat, zoals het Interreg 2 Zeeën project FACET. 
 

Het project Circulair beleven is uitgevoerd door Impuls Zeeland, HISWA-RECRON en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Provincie Zeeland. Bekijk de factsheet en resultaten video met meer informatie over de resultaten van het project. 

 

Meer weten over circulair bouwen? Bekijk vanaf 23 februari het webinar circulair beleven waarin we samen met ondernemers, leveranciers en brancheorganisaties in Zeeland kijken naar circulair bouwen binnen de vrijetijdssector. 

Mede mogelijk gemaakt door provincie Zeeland