do, 15-07-2021, 11:00
Nieuwsbericht

Vragenlijst circulair ondernemen

Circulair ondernemen wordt steeds belangrijker. Ook in de vrijetijdssector. Daarom willen we hier meer inzicht in krijgen: Welke motivatie hebben ondernemers om circulair te werken? Tegen welke barrières lopen ondernemers op? En welke andere factoren zijn van invloed op de keus om circulaire oplossingen toe te passen?

Met de resultaten van deze enquête stellen wij een rapport op met aanbevelingen voor overheden en belanghebbenden. De enquête is onderdeel van het FACET-project. De enquête heeft geen commercieel oogmerk en wordt anoniem afgenomen.  Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. 

Het project FACET

Het Interreg 2 Zeeën project FACET richt zich op het stimuleren van ondernemers in de toeristische sector om nieuwe circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf. Samen ondernemers en met partners uit Vlaanderen, Engeland en Frankrijk experimenteren we met circulaire toepassingen op zes gebieden: water, energie, verpakkingen, afval, accommodaties en gezamenlijke inkoop. Ook wordt er in het project onderzoek gedaan naar circulariteit binnen de vrijetijdssector.