ma, 04-04-2022, 09:05
Nieuwsbericht

Voorbereiding nieuwe openstelling OPZuid medio 2022 

Wat is OPZuid? 

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en technisch vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat er minder koolstof uitgestoten wordt.

Wie kan subsidie aanvragen?

Bedrijven (vooral mkb-bedrijven) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de (inter)nationale top, kunnen subsidie aanvragen. Gemeenten, waterschappen en organisaties met een rol als tussenpersoon kunnen ook een aanvraag voor subsidie indienen.

Waarvoor kun je deze subsidie aanvragen?

Het programma voor OPZuid wordt op dit moment nog voorbereid. Het is nog niet tot in detail bekend waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Wat al wel duidelijk is, is dat er binnen OPZuid twee hoofddoelstellingen zijn: vergroening en digitalisering. 

Op de webpagina over OPZuid en in de factsheet vind je meer informatie. 

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten, ter voorbereiding van de nieuwe openstelling

Er vinden in april drie voorlichtingsbijeenkomsten plaats:

 • 19 april in Venlo
 • 20 april in Den Bosch
 • 21 april in Vlissingen

Deze algemene voorlichtingsbijeenkomsten zijn ook bestemd voor diegenen die nog geen volledig projectplan hebben, maar zich verder willen oriënteren op de mogelijkheden voor hun projectidee.

Je kunt je aanmelden via de volgende link: Regionale voorlichtingsbijeenkomsten OPZuid 2021-2027.

Zeeuws verdiepingstraject

Aansluitend starten Impuls Zeeland, Stimulus Programmamanagement en provincie Zeeland weer een verdiepingstraject. Dit verdiepingstraject is met name bedoeld voor diegenen die een al wat verder uitgewerkt projectplan hebben.

Hiermee willen we niet alleen de benodigde kennis vergroten. We willen vooral bewerkstelligen dat er meer kansrijke Zeeuwse aanvragen worden ingediend. Dat kunnen we doen door, waar mogelijk, te helpen om je projectvoorstel aan te laten sluiten bij de voorwaarden van OPZuid. Je blijft hierbij als indiener verantwoordelijk voor het projectvoorstel en de subsidieaanvraag. 
 
Je kunt deelnemen aan drie bijeenkomsten, die plaatsvinden ná de algemene voorlichtingsbijeenkomst van 21 april. In de drie verdiepingssessies wordt ingegaan op je projectidee/de conceptaanvraag:

Datum

Onderwerp

3 mei 2022,

Tussen 09.00 en 13.00 uur

 • Individuele adviesgesprekken

 • innovatie

 • consortium: taken en verantwoordelijkheden

 • realisatieplanning en werk­pak­ketten

17 mei 2022,

Tussen 13.30 en 17.30 uur

 • Individuele adviesgesprekken

 • innovatie

 • begroting

7 juni 2022,

Tussen 11.00 en 18.00 uur

 • Individuele adviesgesprekken

 • conceptaanvraag/-projectplan

Deelnemen aan één of meerdere verdiepingssessie(s)

Heb je interesse om deel te nemen aan het verdiepingstraject? Aanmelden kan door een mail te sturen naar: a.schipper@zeeland.nl, met daarin je naam, contactgegevens en de transitie(-s) waaraan het innovatieproject bijdraagt (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding, gezondheid). 

Stuur met je aanmelding ook het projectoriëntatieformulier mee  

Wij gebruiken dit formulier om de eerste bijeenkomst voor te bereiden en een efficiënte planning van de gesprekken te maken. Wij hebben het formulier ook nodig om een inschatting te kunnen maken van de projectaanvragen die ingediend (kunnen) gaan worden. 

Hier vind je het formulier