do, 12-12-2019, 13:27
Nieuwsbericht

Vlaanderen en Nederland slaan de handen ineen voor een Geopark Schelde Delta

Met de ondertekening van de intentieverklaring op 28 november in Antwerpen, is een belangrijpe stap gezet op weg naar het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland nemen samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst hierin het voortouw. Samen met zo’n 60 partners bestaande uit wetenschap, onderwijs, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken zij samen aan het vormgeven van het Geopark en de kandidaatstelling bij UNESCO.

Geopark 

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water zo aanwezig is. De geologische ontstaansgeschiedenis in relatie tot de rijke cultuurhistorie en natuur maken dat het gebied van de Schelde Delta (eigenlijk een estuarium*) alles in zich heeft om een UNESCO Global Geopark te worden. Het gebied beslaat 4 provincies, 61 gemeenten en heeft 1.5 miljoen inwoners.

Rol Toeristisch Ondernemend Zeeland

Door de bijzondere kwaliteiten van het gebied uit te dragen kunnen we zowel de eigen inwoners als toeristen kennis laten maken met stukken van Zeeland en de rest van de Schelde Delta die ze anders nooit zouden zien. Voor Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is een van onze grootste uitdagingen hoe de toeristenstroom beter kan worden verdeeld zowel geografisch als in tijd. Het Geopark is een uitgelezen kans om toeristen te verleiden eens een dagje ergens anders heen te gaan dan naar het strand, of Zeeland te bezoeken buiten de zomerperiode.

Meer informatie

Meer informatie kijk op: https://www.scheldedelta.eu/nieuws/