di, 05-07-2022, 16:06
Nieuwsbericht

Gratis verkenning mogelijkheden biodiversiteit 
havenbedrijven

Ligt je bedrijf in het zeehavengebied van North Sea Port? Vraag dan via Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) een gratis voucher voor een biodiversiteitsverkenning en kijk hoe jij jouw bedrijfsterrein kan laten bloeien. 

Bedrijvigheid en natuur

Het havengebied is een plek is waar veel economische bedrijvigheid plaatsvindt, omringd door de mooie natuurlijke omgeving van de Westerschelde. Een gebied waar de natuur, als we haar een eerlijke kans geven, weer volop tot ontwikkeling kan komen en op kan bloeien. Ook met beperkte bedrijfsoppervlakten zijn er mogelijkheden. 

Wat kan de verkenning jou opleveren

De verkenning zorgt voor diverse inzichten, waaronder:

  • of er mogelijkheden zijn voor extra beplanting;
  • of er klimaatadaptieve maatregelen mogelijkzijn;
  • welke biodiversiteitsmaatregelen er genomen kunnen worden
  • welke hindernissen er zijn en hoe je deze kan aanpakken

Vraag een scan aan

Projectgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone (VS&K) wil bedrijven vooruithelpen met een gratis verkenning waarmee je biodiversiteit op jouw terrein kan vergroten. Er zijn in totaal 25 vouchers beschikbaar en de regeling loopt van 2 mei tot 15 augustus 2022. 

Vraag een scan aan >>

Voor meer informatie, contacteer Bibian Scheepstra: 0118 654180   I  06 19261651