za, 09-05-2020, 21:13
Nieuwsbericht

Veiligheidsregio Zeeland wil meer toerisme toestaan in verantwoorde stappen 

Veiligheidsregio Zeeland wil in verantwoorde stappen het toerisme verder toelaten. Vanaf nu zijn alle individuele sanitaire voorzieningen weer toegestaan (zoals een chemisch toilet). Dit geldt voor alle typen verblijven. Gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen blijven gesloten conform de landelijke maatregelen.  De VRZ wil per 15 mei de regels verder versoepelen. En ook per 29 mei mits de zorg het aankan. De Veiligheidsregio heeft vandaag een stappenplan vastgesteld na overleg met de Zeeuwse burgemeesters, de GGD en de toerismesector.

Uitgangspunt bij de Zeeuwse maatregelen rondom toerisme is dat de maatregelen nooit langer en zwaarder zullen zijn dan nodig. Sinds 1 mei is een beperkte bezetting van de slaapplaatsen weer mogelijk. Als de zorgbelasting zich gunstig blijft ontwikkelen, is ruimte voor een stapsgewijze volgende versoepeling van de maatregelen. Mocht de zorg wel weer zwaarder belast worden, kan de VRZ het stappenplan bijstellen en strengere regels instellen.

Maatregelen toerisme 8-5-2020

15 mei 

Een verdere versoepeling van de regels volgt volgens het stappenplan allereerst per 15 mei. Dan mag 50% van het aantal toeristische slaapplaatsen verhuurd worden. Particuliere verhuur, hotels, pensions en B&B wordt dan vrij toegestaan. En de huidige beperkingen in het gebruik van tweede woningen (alleen eigenaar en gezin) vervallen dan. 

29 mei

Per 29 mei volgt een verdere versoepeling van de verhuurmogelijkheden van het aantal slaapplaatsen (75%). Deze stap kan alleen genomen worden als de druk op de zorgcapaciteit acceptabel blijft. Daarnaast is het (blijven) naleven van de maatregelen door inwoners en toeristen van groot belang. De VRZ doet daarom een dringend beroep om de RIVM-maatregelen te blijven opvolgen. 

Bezetting is nog zeer laag

Uit de registratie sinds 1 mei blijkt dat van de toegestane 15% slaapplaatsen momenteel slechts enkele procenten bezet is. Dat heeft mede te maken met het feit dat voor vooral kleinere ondernemers het lastig is om slaapplaatsen te verhuren. Door naar 50% te gaan per 15 mei, is er voor kleine en grote ondernemers meer armslag. De VRZ en toeristische sector verwachten dat de werkelijke bezetting ruim onder het maximumpercentage zal blijven. Ook is de landelijke trend dat nog niet veel geboekt wordt. 

Duidelijkheid voor boekingen

Door deze en komende versoepelingen wordt ondernemers ook perspectief geboden en kunnen mensen – altijd onder voorbehoud – weer makkelijker een vakantie gaan boeken in Zeeland. 

Monitoren

Voorzitter van de VRZ Jan Lonink geeft aan dat steeds de balans gezocht wordt tussen wat de zorg aankan in Zeeland en de ruimte die het toerisme kan krijgen. “Het blijft van belang dat we alert blijven. De VRZ zal de situatie goed blijven monitoren.” Dat kan in Zeeland ook goed, omdat de VRZ sinds het deels toestaan van verhuur een registratiesysteem heeft opgezet. Daarmee kan de bezetting Zeeland breed gemonitord worden. En dat is belangrijk. “In het hoogseizoen verdubbelt of verdriedubbelt het aantal mensen in Zeeland door alle toeristen. Dus we moeten goed op blijven letten of de brede zorgketen het aankan. We zien ook pas deze week voor het eerst dat ziekenhuizen weer aan hun gewone zorg toekomen."

Zeeuwse stappenplan

Het Zeeuwse stappenplan is bedoeld om in de pas te gaan lopen met het landelijke beleid en om duidelijkheid en ruimte te scheppen voor ondernemers bij het aannemen van boekingen. Voor iedere versoepeling geldt dat deze teruggedraaid wordt als de druk op de zorg te groot wordt. Vanaf 15 mei kan 50% van de slaapplaatsen verhuurd worden. Vanaf 29 mei wordt dat 75% en dan zou vanaf 1 juli 100% bezet kunnen worden. Ondernemers die slaapplaatsen willen verhuren moeten overnachtingen blijven registreren. Meer informatie is te vinden op www.zeelandveilig.nl/ondernemers.

Strandcabines (hokjes)

De VRZ wil uiterlijk 1 juni het gebruik van strandcabines/-hokjes toestaan. Uiterlijk 15 mei wordt een datum bepaald.