do, 26-11-2020, 14:39
Nieuwsbericht

Update over Corona-OverbruggingsLening 

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket. Er is besloten de COL te verlengen 
om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden (link naar Kamerbrief). 

Heropening portal

De verlenging van de COL en andere crisismaatregelen ligt momenteel voor in Brussel voor staatssteunnotificatie. 
Zodra het akkoord van de Europese Commissie ontvangen is, zal de aanvraagportal voor de COL worden heropend.
Het bericht over de heropening zullen we via verschillende media, waaronder deze website, bekend maken.