ma, 11-01-2021, 10:00
Nieuwsbericht

Tweede openstelling planvorming vouchers 

Opnieuw veel animo voor planvorming

Van 7 december 2020 t/m 3 januari 2021 konden ondernemers zich aanmelden voor de tweede openstelling van de planvorming vouchers. Net als bij de eerste openstelling bleek het animo voor de vouchers groot, met in totaal negentien aanmeldingen.
 

Ondersteuning bij  planvorming

De planvorming vouchers zijn bedoeld voor ondernemers met toeristische bedrijven in de verblijfsrecreatie, horeca, dagattracties en watersport. Met de vouchers kunnen ondernemers ondersteuning zoeken bij hun planvorming. De aanvullende tweede openstelling werd mogelijk gemaakt door extra financiering vanuit Provincie Zeeland.
 

Spreiding over de regio’s en sectoren

In de tweede openstelling is opnieuw een spreiding over de regio’s en sectoren binnen toeristische bedrijven te zien. Zo waren nu ook de horeca en dagattracties vertegenwoordigd in de aanmeldingen. De eerstkomende weken vinden met dertien aanvragers intakegesprekken plaats. Met de ondernemers die geen voucher toegewezen krijgen, kijken we naar andere ondersteuningsmogelijkheden. 

Vervolg stappen toegekende vouchers

Met de ondernemers die een voorlopige toekenning hebben ontvangen vanuit de eerste openstelling starten de planvormingstrajecten. Hierbij wordt samen met belanghebbenden invulling gegeven aan de verdere uitwerking van het toekomstplan.  
 

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de planvorming vouchers? Neem contact op met Minke Rabaut (minkerabaut@impulszeeland.nl | +31 06 14223200) of met Kim Provoost (kimprovoost@impulszeeland.nl | +31 06 3412568).

Mede mogelijk gemaakt door provincie Zeeland