ma, 19-04-2021, 11:00
Nieuwsbericht

De toekomst van toerisme in Zeeland

Geef jouw mening, vul de digitale vragenlijst in.

Hoe moet de toerisme- en vrijetijdssector in Zeeland er volgens jou uitzien in 2030? Vul de online vragenlijst in en denk mee over de toekomst van Zeeland als toeristische bestemming. 

Vul de vragenlijst in

Een visie ontwikkelen over de toekomst van toeristisch Zeeland wordt in gezamenlijkheid opgepakt door Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Toeristisch Ondernemend Zeeland. Samen met ondernemers en gemeenten uit de regio ontwikkelen we een visie op Bestemming Zeeland in 2030. Want ondanks de huidige coronapandemie richten we onze blik op de toekomst en kansen en ontwikkelingen op middellange termijn. En daarover kan iedereen die in Zeeland woont of betrokken is bij de Zeeuwse vrijetijdssector zijn mening geven!

Jaarrondtoerisme en groei vrijetijdsaanbod

De vragenlijst gaat onder andere in op jaarrond toerisme en de groei van het vrijetijdsaanbod, maar ook over het instellen van een woonplicht bij woningen in de bebouwde kom. Wat zijn de voor en nadelen bij deze vraagstelling? Wat betekent dat voor Zeeland als toeristische bestemming?  En welke aspecten wegen zwaarder voor inwoners, beleidsmakers en ondernemers?

Van inwoners  en beleidsmakers tot werkenden in sector

De bestemming 2030 raakt veel betrokkenen. Daarom nodigen we deze brede groep betrokkenen uit hun mening te geven. Van inwoners en beleidsmakers tot mensen die werkzaam zijn in de vrijetijdssector en vertegenwoordigers van natuur- en cultuurorganisaties. 

“Toerisme is belangrijk voor Zeeland nu en in de toekomst. Daarom wil ik alle betrokkenen en specifiek ondernemers en werknemers in de toeristische sector oproepen om de vragenlijst in te vullen en mee te denken over de toekomst voor Toerisme van Zeeland”
-Gedeputeerde Dick van der Velde-

De vragenlijst is volledig anoniem en kan ingevuld worden tot 9 mei 2021.  

Geef jouw mening over Zeeland als toeristische bestemming >>

Vragen of opmerkingen over de vragenlijst? Neem contact op met Diana Korteweg Maris, projectmanager bij HZ Kenniscentrum Kusttoerisme via d.kortewegmaris@hz.nl.