do, 31-03-2022, 09:25
Nieuwsbericht

Terugblik netwerkbijeenkomst Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen

Op het strand van Dishoek vond op 17 maart voor het eerst sinds lange tijd weer een netwerkbijeenkomst plaats van het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen. Meer dan 30 deelnemers kregen een rondleiding van Ronald van Hese, directeur van Van Hese Infra, in het circulair gebouwde gebouw van de reddingsbrigade. Met veel bijzondere en originele oplossingen is deze strandpost omgebouwd tot een blikvanger. Zo zijn er voor de gevels loopplanken van het strand toegepast en uit de haven van Vlissingen zijn meerpalen voor de constructie gebruikt.

De belangstelling voor circulair bouwen neemt flink toe, zowel in de bouwsector zelf, als aan de vraagkant. Het K&I netwerk wil het komende jaar als zelfstandig netwerk verder, waar bedrijven lid van kunnen worden. In de bijeenkomst werd gepolst waar de bedrijven het meest behoefte aan hebben. Voor een groot deel gaat de belangstelling vooral uit naar het uitwisselen van kennis en ervaring, en het bezoeken van circulaire projecten. Impuls Zeeland is samen met RDH, de HZ en de provincie initiatiefnemer van het K&I netwerk Circulair Bouwen.