di, 18-02-2020, 16:54
Nieuwsbericht

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de derde openstelling van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 6 september tot en met 8 november 2019 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheids- en demonstratieprojecten in te dienen. In totaal zijn er negen projecten ingediend voor een bedrag van € 818.000. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.

De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie

Haalbaarheidsonderzoeken

  • Technology Centre Maakindustrie Zeeland (TCMZ)
  • Haalbaarheidsproject productieproces biologisch appelleder uit reststromen
  • Verkenning toepassing Industriële restwarmte In de gebouwde omgeving

Demonstratieprojecten

  • Programma Specialistisch Ondersteuningsteam Zeeland
  • VRCARE-2
  • GeVonDen (Generiek Verzamelen Data)
  • Écht Zeeuws petfood