di, 22-05-2018, 15:45
Nieuwsbericht

Subsidie voor economische structuurversterking

We willen de Zeeuwse economie verder versterken door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal. Dit zijn de havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en exporteren van kennis.

Subsidiemogelijkheden

Bent u ondernemer in één van deze sectoren en heeft u plannen voor samenwerking, haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten? Er zijn voor u een aantal subsidiemogelijkheden. Bekijk daarvoor deze folder

Zeeland in Stroomversnelling

Duurzame versterking van de Zeeuwse economie is het gezamenlijke doel van regio en Rijk. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en opgenomen in het programma van Campus Zeeland. Basisvoorwaarden voor een sterke economie zijn:

  • Een goede kennisinfrastructuur.
  • Systeemversterking in de economische sectoren.
  • Sterke verbindingen tussen overheid, ondernemingen en onderwijs (triple helix).

Economische structuurversterking Zeeland

Met de subsidie Economische structuurversterking Zeeland verstrekt Zeeland deze basisvoorwaarden. De subsidie is bedoeld voor:

  • Het organiserend vermogen van sectoren.
  • Haalbaarheidsonderzoeken.
  • Demonstratieprojecten.

Vervolg

De deadline voor het aanvragen van subsidie was 20 april 2018. Momenteel wordt gekeken naar een vervolg van deze succesvolle subsidievorm voor economische structuurversterking. Hou onze website in de gaten voor meer informatie!