di, 23-07-2019, 11:48
Nieuwsbericht

Steeds meer Europees geld naar Zeeland

Tussen 2014 en 2020 hebben 346 projecten in Zeeland bij elkaar ruim 103 miljoen euro aan Europese bijdragen ontvangen, aldus Gedeputeerde Staten. Er komt dus erg veel geld uit Brussel richting Zeeland. Zeeuws Vlaanderen ontving het meeste geld uit Brussel, namelijk 59 miljoen. De overige Zeeuwse regio’s kregen bij elkaar 44 miljoen euro. 

Bijna de helft van de Europese bijdrage aan Zeeuwse projecten, 49,2 miljoen was voor de categorie vervoer en (water)wegen. Naar milieu, landschap en natuur ging 17,5 miljoen en naar economie & innovatie 17 miljoen. Een andere grote post is onderwijs en arbeidsmarkt. De Europese Unie betaalde aan projecten in deze categorie 9,3 miljoen euro mee.  

De Europese programma's waaraan Zeeland meedoet blijven goed scoren, schrijft het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. De stand van zaken is op 1 maart opgemaakt. Omdat er nog een aantal aanvragen openstaan, kan het uiteindelijke bedrag zelf nog wat oplopen.

Samenwerking tussen provincies

Zeeland neemt, samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg, deel aan een programma dat de subsidiestromen vanuit de Europese Unie in de gaten houdt. De laatste rapportage toont aan dat steeds meer Zeeuwse bedrijven een aanvraag met succes indienen. Impuls Zeeland ondersteunt de bedrijven die een aanvraag doen hierbij.

Volgens Gedeputeerde Staten is blijvende aandacht voor Europese steunprogramma's nodig. Daarbij is de samenwerking tussen de zuidelijke provincie en over de grens van belang, zo benadrukt het dagelijks provinciebestuur.
 

Bron: PZC