wo, 03-02-2021, 11:05
Nieuwsbericht

Pilots circulair ondernemen voor toeristische sector Zeeland

Van expertmeetings tot gezamenlijke pilots

Impuls Zeeland versterkt ondernemend Zeeland en is voortdurend op zoek naar business kansen en mogelijkheden in Zeeland voor innovatief en duurzaam ondernemen. Binnen het Interreg 2 Seas project FACET is Impuls Zeeland lead partner met aan het hoofd projectleider Helen Roskam. 

“2020 was een bewogen jaar, het coronavirus zorgde voor een niet al te makkelijke start. Toch kunnen we trots terugkijken naar onze behaalde realisaties: diverse meetings onder leiding van experts over het onderwerp ‘circulariteit’, gesprekken met ondernemers over mogelijke pilots en natuurlijk de samenwerking met onze nieuwe Franse projectpartner Adème”, aldus Helen Roskam.


Kennis uitwisselen tijdens expertmeetings 

Afgelopen jaar organiseerden we zes expertmeetings gericht op campings, restaurants, hotels, strandpaviljoens en watersport. Tijdens deze bijeenkomsten werden ondernemers meegenomen in het onderwerp circulariteit. Ook werd er gekeken naar het huidige bedrijfsmodel en waar mogelijk kansen zitten om circulaire oplossingen toe te passen.  Niet alleen toeristisch ondernemers en experts waren aanwezig bij de meetings, ook leveranciers en andere lokale partijen namen deel. .

Gezamenlijke aanpak met Vlaanderen 

Om de invoering van circulaire oplossingen door MKB-bedrijven in de toeristische sector te stimuleren, starten in 2021 diverse pilots. Deze pilots zijn onderdeel van de internationale aanpak. In Vlaanderen start projectpartner Westtoer met zeven pilots over de thema’s water, energie en afval. In Zeeland starten er in totaal tien pilots op de thema’s afval, verpakking, circulaire accommodatie en energie. Aan de pilots doen ondernemers uit verschillende branches mee (dagattracties, verblijfsaccommodaties en horeca). De pilots zullen begeleid worden door een expert in het betreffende thema.  
 

Helen Roskam over de FACET pilotsIn Zeeland vinden de eerste gesprekken met experts plaats in januari en februari. Voor 1 juni moeten de pilots leiden tot een bedrijfsplan met actiepunten. Daarna is het de bedoeling dat deze plannen geïmplementeerd worden waarna de pilot ter inspiratie gedemonstreerd kan worden aan geïnteresseerden, dus meer informatie volgt zeker.

Meer weten over het FACET project?

Wil je meer weten over het FACET project en de pilots? Neem contact op met projectmanager Helen Roskam. Emailadres: helenroskam@impulszeeland.nl | telefoonnummer: 06 82 31 31 19

Interreg 2 Seas project FACET