do, 16-05-2019, 14:51
Nieuwsbericht

Serie Energietransitie: Deel 1

Aardgas, diesel, benzine. We moeten er vanaf. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. De opstellers van de Regionale Energiestrategie presenteren deze maand hun ideeën aan de Zeeuwse gemeenteraden. Welke kant we opgaan is wel duidelijk. Maar hoe? En wanneer precies?

In een serie van vier artikelen besteedt de PZC deze week aandacht aan de Regionale Energiestrategie (RES) en de gevolgen daarvan voor de Zeeuwen. Vandaag: wat is dat eigenlijk, de RES? Morgen: hoe houden we ons huis warm?

Regionale Energiestrategie 

De Regionale Energiestrategie dus, afgekort RES. Knoop die afkorting in je oren, want de inwoners van Zeeland zullen die de komende jaren vaak horen. Het is het Zeeuwse routeplan om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) terug te dringen. Het moet gemeenten, bedrijven en niet in de laatste plaats de burgers de weg wijzen in het ingewikkelde proces van de ‘energietransitie’, naar een toekomst zonder uitlaatpijpen en schoorstenen. 

Ter geruststelling: we hoeven niet hals-over-kop onze woningen van warmtepompen te voorzien of massaal elektrische auto’s aan te schaffen. De omschakeling zal stapje voor stapje gebeuren. De RES is bedoeld om aan te geven in welke richting de stappen gaan, in welk tempo en hoe groot de stappen zijn. Dat zal niet voor iedere Zeeuw hetzelfde zijn, dat is nu al duidelijk.

Klimaatakkoord Parijs

Nederland heeft met 194 andere landen in het Klimaatakkoord van Parijs beloofd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  De Nederlandse overheid wil 49 procent minder uitstoot in 2030 dan in 1990.  Om een complex probleem aan te pakken, is het handig om het in delen te ontrafelen. Dat is in Nederland gebeurd, onder meer door het land te verdelen in dertig regio’s. Zeeland is een regio waarvan de grenzen samenvallen met die van de provincie. 

De vraag is: hoe vertalen we de Parijse ambities naar de schaal van Philippine, Tholen of Vlissingen?  Sinds februari vorig jaar is een team aan de slag om te bedenken hoe in Zeeland de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) terug te dringen is. De grote industrie en zeescheepvaart, hoewel een grote bron van CO2-uitstoot, laten ze buiten beschouwing. De oplossingen hiervoor ontstijgen de Zeeuwse schaal en in sommige gevallen zelfs de nationale schaal. 

Drie thema's

Het Zeeuwse kernteam heeft vele tientallen organisaties en meer dan honderd mensen betrokken bij het maken van de Regionale Energiestrategie. Ze hebben hun werk verdeeld over drie thema’s: de gebouwde omgeving (woningen, bedrijven en instellingen), mobiliteit (personen- en goederenvervoer) en elektriciteit. 

Het team heeft in kaart gebracht wat er kan in Zeeland. Waar liggen kansen en wat zijn de knelpunten? Pasklare oplossingen zullen er niet in staan. De RES is een Zeeuwse verfijning van de nationale doelstelling, zoals de Nederlandse een verfijning was van het Klimaatakkoord van Parijs.   

De volgende stap is het vertalen van de RES naar het niveau van gemeenten. Zij moeten uiterlijk in 2021 per wijk aangeven welke stappen genomen worden voor verduurzaming van de warmtevoorziening en het tijdpad voor de wijk om van het aardgas af te gaan. Voor wijken die al voor 2030 aan de beurt zijn, moeten gemeenten de alternatieven voor gas bekend maken en wat dit de bewoners kost of oplevert.

Niet alleen de gemeenten moeten aan de bak. Wat betreft mobiliteit ligt er een grote rol voor de provincie, als aanbesteder van het openbaar vervoer. En wat te denken van netwerkbeheerder Enduris. Die heeft een uitvoerende rol als het gaat om het transport van elektriciteit en gas, en daarmee op het tempo van de omschakeling naar bijvoorbeeld elektrisch vervoer en elektrisch verwarmen. 

Gemeenteraden (en burgers) horen de komende weken wat het routeplan is. In drie bijeenkomsten geeft het RES-team uitleg. Vanaf 20.00 uur staan ze klaar om ook vragen van burgers te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn op woensdag 22 mei in de ZB in Middelburg, op maandag 27 mei in De Mythe in Goes en op maandag 3 juni in het Biobased Training Center in Terneuzen.