di, 19-12-2017, 15:19
Nieuwsbericht

Provincie investeert in Zeeuws Investeringsfonds

De Provincie Zeeland investeert samen met het Rijk in de innovatiefondsen van Impuls.

Investeringsfonds Zeeland

Gezamenlijk worden stappen gezet deze fondsen onder te brengen bij het Investeringsfonds Zeeland. De totale waarde van het Investeringsfonds Zeeland loopt na investering door Provincie en Rijk op naar € 13,75 miljoen. Eén van de stappen is het aanpassen van de subsidiebeschikking voor het Zeeuws Investeringsfonds.