wo, 10-03-2021, 09:09
Nieuwsbericht

Eerste project nieuwsbrief FACET

Blijf op de hoogte van circulaire ontwikkelingen in de vrijetijdssector

Hoe kan ik circulaire elementen toevoegen aan mijn business model? Welke aanpak kan ik hiervoor gebruiken? Wie kan me daarbij helpen? En zijn er goede praktijkvoorbeelden voor mij beschikbaar’.

Dat is waar het Interreg 2 Zeeën project FACET  over gaat. Het project ondersteunt ondernemers in de vrijetijdssector bij de overstap naar circulair ondernemerschap. Tijdens dit internationale project verzamelen we informatie over circulariteit binnen de sector en gebruiken deze informatie om ondernemers te ondersteunen bij hun stap naar circulariteit. Dit doen we door laagdrempelige toepassingen te laten zien op de thema’s water, energie, gezamenlijke inkoop, duurzame verpakkingen, circulaire accommodatie en afval. Daarbij testen we nieuwe theorieën en modellen en zijn er vouchers van €10.000,- beschikbaar voor Zeeuwse MKB-ondernemers in de vrijetijdssector om onder begeleiding van een expert hun eigen pilot op circulair ondernemen uit te voeren.

In deze nieuwsbrief introduceren we de internationale partners in dit project, vertellen we welke activiteiten zijn opgezet in het eerste jaar en delen we nieuwe inzichten. 

Lees de FACET nieuwsbrief