vr, 01-04-2022, 09:18
Nieuwsbericht

Overhandiging cheques Zeeland in Stroomversnelling

Vrijdag 25 maart overhandigde gedeputeerde Jo-Annes de Bat zes symbolische cheques uit aan Zeeland in Stroomversnelling-projecten. In totaal stelt Provincie Zeeland €294.802,- beschikbaar voor deze zes haalbaarheidsonderzoeken. Dit bedrag is afkomstig uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Projecten 

De volgende projecten hebben een positief advies ontvangen: 
•    Circular Metal Recovery from AEC Bottom Ash
•    Groene waterstofketen Terneuzen
•    Decentraal opslag- en oplaadsysteem voor de Zeeuwse Logistiek
•    Techno-economische verkenning multi-utiliteiten kruising van Westerschelde
•    Vision sensor System & Data Analysis in real Life Agricultural Applications
•    Model shift realiseren naar de Zeeuwse wateren met innovatief mobiele laadunit

Meer informatie over de projecten vind je op de website van Provincie Zeeland

Nieuwe openstelling op 8 april 

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken gaat opnieuw open op 8 april 2022. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 juli 2022. Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op de website van Provincie Zeeland

Vanuit Impuls Zeeland worden de aanvragers begeleid voorafgaand aan, en tijdens het subsidietraject. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Yvonne Braamse, Investment Manager, via yvonnebraamse@impulszeeland.nl of +31 (0)6 12768277.